Publicaties

 

Financiele Notas Goedgekeurde begrotingen
Financiele nota 2014 Goedgekeurde begrotingen 2016 (Zie DNA website)
Financiele nota 2015 Goedgekeurde begrotingen 2017 (Zie DNA website)
Financiele nota 2016 Goedgekeurde begroting 2018 NEW
Financiele nota 2017 STAATSBEGROTING 2020
Financiele nota 2018 ONTWERPSTAATSBEGROTING 2021
Financiele nota 2019  
Financiele nota 2020  
Financiele nota 2021 NEW  

 

Suriname: Public Budget 2019 (Eng) Suriname: Public Budget 2019 (Ned)

Budget for Real Change

The parliament approved the 2019 Budget last July. This is the Government's plan of what and for whom it will invest in the economy. The people of Suriname are at the center of the Budget for Real Change. 

Read the full budget plan here

19-11-2019

Begroting voor echte veranderingen

Het parlement keurde in juli de begroting 2019 goed. Dit is het plan van de regering ten aanzien van wat en voor wie zij in de economie investeren. De mensen in Suriname staan centraal in de begroting voor echte veranderingen.

Lees hier het volledige budgetplan

19-11-2019