Financieel Jaarplan 2022

Voor u ligt het Financieel Jaarplan 2022 met de verwoording van prioriteiten op de ontwikkelingsagenda van het beleid voor het betreffende begrotingsjaar. In de context van de financiële problematiek is dit een grote uitdaging: enerzijds is er grote behoefte aan programma’s en projecten tot spoedig herstel, anderzijds is er een groot tekort aan directe financiële middelen.

Lees verder Financieel Jaarplan 2022