ONJUISTE BERICHTGEVING DE WARE TIJD RONDOM HPSG

ONJUISTE BERICHTGEVING DE WARE TIJD RONDOM HPSG

In haar editie van 22 oktober rapporteert De Ware Tijd dat “Suriname een staatsgarantie zal afgeven voor leningen af te sluiten door de Deense investeerder HPSG”. Met deze berichtgeving doet De Ware Tijd voorkomen dat Suriname ten behoeve van een investeerder leningen aangaat c.q. voor die leningen garant staat. Deze berichtgeving is pertinent onwaar en grenst aan het misleidende.
WIJZIGING SUBSIDIEBELEID OVERHEID IN 2022

WIJZIGING SUBSIDIEBELEID OVERHEID IN 2022

In een poging de economie te herstellen, zal de regering haar subsidiebeleid vanaf komend jaar aanpassen. Het is één van de maatregelen die getroffen moeten worden, zodat er niet meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Daarmee wordt de boekhouding van de staat in balans gebracht.
OVERDRACHT SCHOOLTASSEN VROUWELIJKE ONDERNEMERS AAN DE STAAT

OVERDRACHT SCHOOLTASSEN VROUWELIJKE ONDERNEMERS AAN DE STAAT

De schooltassen, gemaakt door Surinaamse onderneemsters uit het binnenland, zijn op vrijdag 8 oktober 2021 overgedragen aan de staat Suriname. Dit gebeurde op het hoofdkantoor van het ministerie van Financiën en Planning. In totaal zijn er 1.000 schooltassen door Surinaamse vrouwen geproduceerd. Minister Armand Achaibersing, minister Rishma Kuldipsingh en minister Marie Levens namen enkele tassen in ontvangst.
TRIPARTIET OVERLEG IS HET EENS OVER BELANGRIJKSTE ISSUES

TRIPARTIET OVERLEG IS HET EENS OVER BELANGRIJKSTE ISSUES

Het Tripartiet Overleg van Overheid, Vakbeweging en Bedrijfsleven maakt goede voortgang. Men is het in de derde vergadering eens geworden over de belangrijkste issues die in het Tripartiet Akkoord opgenomen zullen worden. Dit is gebeurd nadat elk van de sociale partners haar agendapunten schriftelijk heeft gepresenteerd en mondeling heeft toegelicht, waarbij elk van de andere partners vragen kon stellen.
INVOERING BRONBELASTING EN BEVESTIGING FISCALE JURISDICTIE MARITIEME ZONES

INVOERING BRONBELASTING EN BEVESTIGING FISCALE JURISDICTIE MARITIEME ZONES

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft op 3 augustus in De Nationale Assemblee (DNA) twee wetten inzake invoering van een bronbelasting en bevestiging van de fiscale jurisdictie van Suriname in de maritieme zones aangekondigd. Daaropvolgend heeft president Chandrikapersad Santokhi in de Jaarrede van 1 oktober 2021 de invoering van deze wetten bevestigd.
SAMENWERKING SURINAME MET IDB GAAT VERDER

SAMENWERKING SURINAME MET IDB GAAT VERDER

De Inter-American Development Bank (IDB) is reeds jarenlang een belangrijke ontwikkelingspartner van Suriname. Dat is onlangs wederom bevestigd tijdens het gesprek tussen de president van Suriname en de president van de IDB in New York. De IDB zal verder werken met Suriname, ook in het geval er geen overeenkomst met het IMF wordt bereikt.
TRIPARTIET OVERLEG START GESPREKKEN

TRIPARTIET OVERLEG START GESPREKKEN

De tweede ronde gesprekken van het Tripartiet Overleg vond maandag 27 september plaats in het gebouw van het ministerie van Financiën en Planning. Het doel van het Tripartiet Overleg is om binnen korte tijd te komen tot oplossingen voor nijpende problemen in de economische en sociale sfeer. Daardoor moet de economische situatie verbeteren, met name voor de burgers.
CHINESE AMBASSADEUR OP BEZOEK BIJ MINISTER ACHAIBERSING

CHINESE AMBASSADEUR OP BEZOEK BIJ MINISTER ACHAIBERSING

De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Han Jing, bracht op dinsdag 21 september 2021 een kennismakingsbezoek aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Dit was het eerste bezoek tussen de twee functionarissen. Han, opvolger van Liu Quan, is de veertiende Chinese ambassadeur voor zijn land in Suriname.
SURINAME EN CHINA BREIDEN SAMENWERKING UIT

SURINAME EN CHINA BREIDEN SAMENWERKING UIT

PARAMARIBO – Suriname mag op ondersteuning van China rekenen bij het brengen van duurzame ontwikkeling. Deze garantie gaf de Chinese ambassadeur Han Jing dinsdag 21 september 2021 tijdens een ontmoeting met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Suriname en China werken al langer dan 45 jaar samen op sociaal, economisch, cultureel en politiek gebied. Binnen de huidige samenwerking zijn er enkele projectvoorstellen besproken.
INDIASE AMBASSADEUR IN SURINAME ONTMOET MINISTER VAN FINANCIËN EN PLANNING

INDIASE AMBASSADEUR IN SURINAME ONTMOET MINISTER VAN FINANCIËN EN PLANNING

Minister Armand Achaibersing heeft op dinsdag 21 september 2021 de ambassadeur van de republiek India, Shankar Balachandran, op het ministerie van financiën en planning ontvangen. Bij deze ontmoeting zijn de historische en de diplomatieke relatie alsook de bilaterale samenwerking de belangrijkste spreekpunten geweest.
SOCIALE ZAKEN STIMULEERT ZELFREDZAAMHEID MET ‘FINANCIAL INCLUSION’

SOCIALE ZAKEN STIMULEERT ZELFREDZAAMHEID MET ‘FINANCIAL INCLUSION’

Als het aan minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ligt, worden er zoveel mogelijk kansen gecreëerd voor de samenleving om zichzelf te bedruipen. De bewindsman is daarom erg enthousiast over het project ‘Financial Inclusion’, dat momenteel uitgevoerd wordt.
CLUB VAN PARIJS GEEFT FINANCIELE GARANTIES T.B.V. GOEDKEURING US$690 MILJOEN LENING DOOR IMF

CLUB VAN PARIJS GEEFT FINANCIELE GARANTIES T.B.V. GOEDKEURING US$690 MILJOEN LENING DOOR IMF

Na hun bijeenkomst op 2 september, speciaal gewijd aan Suriname, hebben de 22 landen die permanent lid zijn van de Club van Parijs, vandaag een persbericht uitgebracht "dat financieringsgaranties biedt ter ondersteuning van de IMF-goedkeuring van een US$690 miljoen lening (EFF-regeling) voor Suriname".
INTENTIEVERKLARING VOOR SAMENWERKING MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING MET ADEKUS GETEKEND

INTENTIEVERKLARING VOOR SAMENWERKING MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING MET ADEKUS GETEKEND

Het Ministerie van Financiën en Planning en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) gaan een samenwerking aan. De intentieverklaring werd donderdag 2 september 2021 getekend op het Ministerie van Financiën en Planning.
WI! UMA FU SRANAN OP AUDIËNTIE BIJ MINISTER ACHAIBERSING

WI! UMA FU SRANAN OP AUDIËNTIE BIJ MINISTER ACHAIBERSING

De agrarische vrouwencoöperatie ‘Wi! Uma Fu Sranan’ heeft op 31 augustus 2021 een bezoek aan de minister van Financiën en Planning gebracht. De officiële kennismaking was in het kader van economische ontwikkeling.