Verbeterde dienstverlening is prioriteit in hervormingstraject Belastingdienst

Verbeterde dienstverlening is prioriteit in hervormingstraject Belastingdienst

02-03-2022

De vorig jaar aangekondigde hervorming van de Belastingdienst Suriname vordert en er
worden elke dag stappen gezet richting de nieuwe Belastingdienst. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de verbetering van de dienstverlening. Er zijn projecten in voorbereiding die binnen
de komende zes maanden merkbaar zullen zijn voor de gemeenschap. Hierover zal
regelmatig en op verschillende manieren gecommuniceerd worden.
Eén van de belangrijke veranderingen is de invoering van de belasting over de toegevoegde
waarde (btw). Deze maatregel is al een aantal jaren in voorbereiding en zal in de tweede
helft van 2022 geïmplementeerd worden. Momenteel is het wetsvoorstel in voorbereiding en
binnenkort worden er consultatierondes gehouden met verschillende belangengroepen.
Voordat de nieuwe wet in werking zal treden, zullen de gevolgen zorgvuldig afgewogen
worden om het belastingsysteem evenwichtig te maken.
De invoering van de btw biedt de Belastingdienst nieuwe mogelijkheden om hoognodige
verbeteringen te brengen in de dienstverlening. Een onmisbaar onderdeel hiervan is het
bieden van digitale mogelijkheden op het gebied van registratie, aangifte, betalingen en
teruggave. Hiervoor zal softwareontwikkelaar BearingPoint Caribbean een belastingssyteem
implementeren dat afgestemd is op de behoeften van de Belastingdienst en de
belastingbetaler. Het systeem moderniseert het indienen, beheren en betalen van
belastingen. De belastingportalen die gekoppeld zijn aan het systeem, bieden online
overzichten en faciliteren bedrijven en burgers bij het voldoen aan hun belastingplicht met
gebruiksgemak. BearingPoint Caribbean is een ervaren belastingsoftwareontwikkelaar met
projecten bij 13 belastingdiensten in de wereld. Het project is vorige maand begonnen en de
implementatie van de software zal 2 tot 3 jaar duren.
De diverse modules en functionaliteiten van de software zullen gefaseerd in gebruik
genomen worden. Bij elke implementatie is een uitgebreide trainings- en testfase. Hierin
zullen de medewerkers van de Belastingdienst een belangrijke rol spelen; zij worden
ondersteund door BearingPoint Caribbean en lokale coördinatoren van het project.
De eerste functionaliteit van de eerste module die geïmplementeerd wordt, is de registratie
voor btw-plichtigen. Deze zal voordat de btw wordt ingevoerd, beschikbaar zijn voor btwplichtige ondernemingen.
Meer informatie? Mail naar: info.belastingen@gov.s