SUBSIDIE OP DIESEL BLIJFT GEHANDHAAFD

SUBSIDIE OP DIESEL BLIJFT GEHANDHAAFD

05-05-2022

De regering heeft de nieuwe pompprijzen vastgesteld. Deze gaan in op donderdag 5 mei, 0:00h.

Opbouw van de pompprijs:

SRD per liter

 Diesel

 Unleaded

 Super

Internationale olieprijs

21.63

18.34

18.34

Premium en transport

1.78

1.77

1.77

Bedrijfsmarge

2.60

2.60

2.60

Prijs zonder GT

26.02

22.71

22.71

Government Take

0.00

0.00

3.60

Subsidie

-6.15

0.00

0.00

Maximum Pompprijs

19.87

22.71

26.31

 

De afgelopen maand had de internationale olieprijs een grillig verloop. De voornaamste oorzaak is de voortdurende oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De internationale prijs voor diesel was in april 9% hoger dan in maart terwijl de prijs voor unleaded 1% hoger uitviel. De kostprijs zonder Government Take en zonder subsidies komt neer op SRD 26.02 voor diesel en SRD 22.71 voor unleaded.

Om de gevolgen van de oorlog voor de Surinaamse burgers te beperken wordt er een tijdelijke subsidie op brandstof toegepast.

De pompprijs voor diesel blijft daardoor ongewijzigd op SRD 19.87 per liter. Dit betekent een subsidie van SRD 6.15 per liter. Voor unleaded is er geen subsidie of Government Take. De pompprijs gaat van 20.95 naar SRD 22.71 per liter.

Voor super wordt de prijs SRD 26.31 per liter. Hier wordt er wel een Government Take toegepast.

Het totale bedrag aan subsidies van de overheid in april bedroeg SRD 100 miljoen. Voor de komende maand mei zal het subsidiebedrag ongeveer gelijk zijn.

De regering doet een oproep aan eenieder op om zuinig om te gaan met brandstof en zoveel als mogelijk te carpoolen.

Op dit moment is in voorbereiding een nieuw subsidiesysteem op basis van subjectsubsidies. Dit zal gebeuren aan de hand van elektronische credits. Bij vlot verloop zal dit het tijdelijke systeem van objectsubsidies in juni kunnen vervangen.