Minister Financiën heeft ontmoeting met grootste groep commerciële schuldeisers

Minister Financiën heeft ontmoeting met grootste groep commerciële schuldeisers

23-04-2022

De minister van Financiën en Planning heeft van zijn aanwezigheid in Washington gebruik gemaakt om voor de eerste keer een persoonlijke vergadering met vertegenwoordigers van de grootste commerciële schuldeisers, de z.g. Oppenheimer Bondholders, te organiseren. Naast de Surinaamse delegatie waren ook aanwezig het adviesbureau Lazard en het IMF team dat met het Suriname programma belast is.

Minister Achaibersing gaf een presentatie over de macro-economische situatie van Suriname. Hij benadrukte dat de bondholders  heel vroeg hadden voorgesteld dat Suriname naar het IMF ging. Hij refereerde naar het afgelegde proces met het IMF en de huidige status van het programma. Hij benadrukte dat tijdens de verdere onderhandeling er rekening gehouden moet worden dat Suriname niet zal afwijken van het IMF programma. De uiteindelijke overeenkomst met de schuldeisers zal binnen de schuldparameters van het IMF raamwerk moeten passen. Het IMF Surteam o.l.v. dhr. Ding, was daarom ook aanwezig om waar nodig nadere uitleg over het programma te geven. De Minister gaf de garantie dat de Regering haar verantwoordelijkheid zal dragen, maar hij ziet een rol voor alle betrokken partijen en daar behoren de bondholders ook toe.

De bondholders waren zeer ingenomen met deze gelegenheid om persoonlijk met de Minister te kunnen overleggen. Ze erkenden alle inspanningen van deze Regering, ook in het kader van het IMF programma. Ze stelden de transparantie die aan de dag was gelegd erg op prijs. Verder toonden ze begrip voor het feit dat de Minister zich aan het IMF raamwerk wil houden. Ze spraken de hoop uit dat hun voorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden. De bondholders bevestigden dat ze zich ook partners voelen in dit proces en willen bijdragen aan een betere toekomst voor de Surinaamse samenleving. Beide partijen streven dus hetzelfde doel na.

De afspraak werd gemaakt dat er verdere technische discussies tussen Lazard Freres (namens Suriname) en de bondholders plaatsvinden.