DOORLICHTING EBS GAAT VAN START

DOORLICHTING EBS GAAT VAN START

11-03-2022

De doorlichting van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is deze week van start gegaan. Dit als onderdeel van het Herstelplan en het IMF-programma.

De doorlichting wordt uitgevoerd door het internationaal gerenommeerd accountancybedrijf Ernst & Young. De financiering vindt plaats middels een schenking van de Inter-American Development Bank.

Het doel van de doorlichting is om de verbeterpunten binnen de EBS in kaart te brengen. Deze zullen betrekking hebben op financiële, operationele en governance aspecten. De doorlichting zal resulteren in een concreet traject van verbeteracties welke moeten leiden tot verdere kostenbesparing en efficiëntieverbetering binnen de EBS.

De eerste rapportage van de doorlichting wordt eind april verwacht.