Brandstof blijft tijdelijk gesubsidieerd

Brandstof blijft tijdelijk gesubsidieerd

09-06-2022

De nieuwe prijzen voor brandstof zijn ingaande donderdag vastgesteld. De prijs van diesel blijft ongewijzigd. De prijs van unleaded gaat met SRD 2.05 per liter omhoog.

SRD per liter

Diesel

Unleaded

Super

Internationale olieprijs

22.01

22.36

22.36

Premium en transport

1.81

1.81

1.81

Bedrijfsmarge

2.64

2.64

2.64

Prijs zonder GT

26.45

26.81

26.81

Government Take (plus)

 

 

3.60

Subsidie (minus)

6.58

2.05

 

Nieuwe pompprijs

19.87

24.76

30.41

 

De nieuwe maximumpompprijzen (zie tabel) gaan in op donderdag 9 juni om 0:00h.

De subsidie per liter bedraagt SRD 6.58 voor diesel en SRD 2.05 voor unleaded. Voor super wordt er geen subsidie gegeven.

De internationale olieprijs is de afgelopen maand wederom sterk gestegen mede als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne. Als deze prijsstijging volledig zou worden doorbelast, dan zouden de prijzen (zonder Government Take) respectievelijk moeten bedragen SRD 26.45 per liter voor diesel en SRD 26.81 per liter voor unleaded.

Met de subsidies wil de overheid burgers en het bedrijfsleven beschermen tegen de turbulentie op de internationale oliemarkt.

Op termijn zullen de subsidies worden afgebouwd en worden vervangen door een systeem van subjectsubsidies. Het systeem van electronic cash transfers is momenteel in ontwikkeling en zal op korte termijn worden gelanceerd.