WET TOEZICHT GELDTRANSACTIEKANTOREN MOET KOERS HELPEN STABILISEREN

WET TOEZICHT GELDTRANSACTIEKANTOREN MOET KOERS HELPEN STABILISEREN

22-05-2021

De regering heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om de wisselkoers stabiel te houden. Eén daarvan is de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren, die met algemene 42 stemmen in de Nationale Assemblee is aangenomen op dinsdag 30 maart 2021. Naast de stabilisatie van de koers moet de wet een einde brengen aan illegale geldwissel praktijken. 

“We weten allemaal wat een stabiele koers betekent voor een economie”, zegt parlementariër Kishan Ramsukul. “Mensen zullen dan steeds meer vertrouwen hebben in de Surinaamse Dollar (SRD), met als gevolg dat men weer gaat sparen in deze munteenheid en investeringen gaat doen in deze courant.”

De handhaving van de wet is belangrijk. De wet Toezicht Transactiekantoren geeft instanties (Centrale Bank en het Openbare Ministerie) hiervoor een instrument. “Als men zonder vergunning bedrijfsmatig geld wisselt, overtreedt men de wet en zijn er duidelijke sancties daarvoor gesteld.” Met bedrijfsmatig wordt bedoeld mensen die van de illegale handel leven. Het gaat dus niet om een cadeautje uit het buitenland of wanneer men in valuta spaart. Ramsukul: “Wel wanneer je het geld bij een illegale organisatie inwisselt.”

In deze nieuwe wet is de functie van de Task Force komen weg te vallen. In de Valuta Wet uit 2012 en de ontwerp wet Wet Toezicht Geldtransactiekantoren van 2020 was er nog sprake daarvan.  Dat betekent dat een unit een woning niet meer mag binnenvallen op zoek naar valuta. “Alleen de Centrale Bank en het Openbare Ministerie zijn daartoe bevoegd.” 

Er is ook geen verbod meer op het sparen in valuta en de wisselkoers wordt niet meer door een wet bepaald, maar door het marktmechanisme van vraag en aanbod.