WERELDBANK MISSIE TER ONDERSTEUNING ECONOMISCH HERSTEL SURINAME

WERELDBANK MISSIE TER ONDERSTEUNING ECONOMISCH HERSTEL SURINAME

25-07-2021

De Wereldbank heeft van 19 tot en met 23 juli een missie uitgevoerd naar Suriname. Vanwege de COVID-19 situatie betrof het een virtuele missie. De Wereldbank is één van de Internationale Financierings Instellingen (IFI) die Suriname zullen ondersteunen bij de uitvoering van het Herstelplan.

De missie had een tweeledig doel. Ten eerste wilde de Wereldbank een goed beeld krijgen van de huidige macro-economische en fiscale situatie en vooruitzichten, alsook de voortgang van het Herstelplan. Ten tweede wilde men relevante beleidsgebieden identificeren die ondersteund kunnen worden door de Wereldbank. De ondersteuning zal geschieden via een zgn. Development Policy Loans (leningen voor ontwikkelingsbeleid). Zulke leningen worden verstrekt om hervormingen binnen het beleid uit te kunnen voeren en de financiering is in de vorm van begrotingssteun.

Tijdens de missie heeft het team van de Wereldbank gesprekken gevoerd met de ministers en staf van zeven ministeries t.w. Financiën en Planning, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Natuurlijke Hulpbronnen, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Justitie & Politie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Verder met de Governor en het management van de Centrale Bank, en met de directeuren van het Planbureau, het Statistiekbureau, de Energie Autoriteit, en het Bureau voor de Staatsschuld. Ook met de Bankiersvereniging, het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing en de Deviezencommissie vonden er gesprekken plaats.

De missie van de Wereldbank stond onder leiding van de Senior Country Economist, Jozef Draaisma. Naast hem bestond de missie uit specialisten uit de Financiële Sector, de Publieke Sector, de Private Sector en Olie & Gas. De directeur van het directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën en Planning, Iris Sandel, was de counterpart voor deze missie. Zij gaf tevens leiding aan de delegatie van het Ministerie van Financiën en Planning.

De missie is op vrijdagmiddag afgesloten met een evaluatievergadering met de Minister van Financiën en Planning en zijn team. De Wereldbankdelegatie gaf aan dat er in alle openheid van gedachten is gewisseld met de diverse gesprekspartners. Men heeft een goed beeld gekregen van de financieel-economische situatie, van de diverse beleidsgebieden, en van de maatregelen die in het kader van het Herstelplan worden (of zullen worden) uitgevoerd. Men heeft ook diverse documenten ontvangen. Verder is de bereidheid aangegeven om Suriname te ondersteunen en de voorbereidingen daartoe te treffen. De missie zal eerst intern verslag uitbrengen en daarbij is gedacht aan ondersteuning via drie of vier beleidsclusters, welke nader zullen worden uitgewerkt. Nadat de missie haar verslag intern heeft afgerond en de gebieden die ondersteund zullen worden nader heeft afgebakend, zullen deze zaken verder met Suriname worden uitgewerkt tot financiële ondersteuningsprogramma’s. Tegen die tijd is de verwachting dat de overeenkomst met het IMF ook formeel is gesloten en de Wereldbank bekend zal maken met welk bedrag zij precies inkomt. Het zal de eerste keer zijn dat Suriname een Development Policy Loan met de Wereldbank zal uitvoeren. 

 

 

Paramaribo, 25 juli 2021