VERSCHERPTE CONTROLE BASISGOEDEREN

VERSCHERPTE CONTROLE BASISGOEDEREN

06-06-2021

De Belastingdienst en de Economische Controle Dienst (ECD) starten met verscherpte controles bij importeurs en (tussen)leveranciers van basisgoederen. Deze ondernemers zullen ingaande maandag 7 juni 2021 de aankondigingen hierover ontvangen.

De specifieke aandacht voor basisgoederen komt voort uit het feit dat deze goederen onderhevig zijn aan prijsregulering vanwege de vrijstelling van invoerrechten. Importeurs moeten groothandelsprijzen, zoals vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken, hanteren. Daarbij wordt uitgegaan van een bepaalde winstmarge. In de praktijk blijkt echter dat winkeliers vaak een groothandelsprijs betalen die hoger is dan de vastgestelde prijs. Daarbij wordt door de winkelier veelal een factuur van een tussenpersoon overlegd.

Op basis van analyses bestaat de indruk dat in de keten van basisgoederen van import tot en met de distributie er extra winsten worden gerealiseerd. Over deze winsten dient uiteraard belasting te worden betaald. Dit gegeven is aanleiding voor de Belastingdienst om extra controles op te starten bij zowel importeurs als tussenpersonen.

Bij de verscherpte controles zal worden nagegaan of de vastgestelde prijzen van deze goederen worden gehanteerd en de verkopen administratief juist worden verantwoord. Tevens zullen er nacontrole en verbandcontrole plaatsvinden van de financiële administratie.

Met dit initiatief streeft de Belastingdienst ernaar de belastingdiscipline te verhogen. De actie vindt plaats in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

 

Paramaribo, 06 juni  2021