VERHOOGDE INKOMSTEN; BELANGRIJKE PIJLER HP

VERHOOGDE INKOMSTEN; BELANGRIJKE PIJLER HP

07-06-2021

Met een economie die totaal uit balans is, moet de overheid aan haar inkomstenpatroon werken. Daarom zijn er verschillende inkomstenverhogende maatregelen in het Herstelplan opgenomen. Deze maatregelen moeten het land binnen korte termijn hogere revenuen opleveren, onder andere in de belastingsfeer. Het nut hiervan is dat het verlichtend werkt naar de samenleving toe. De belangrijke sectoren volgens Winston Ramautarsing voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zijn: mijnbouw, hout en visserij.

Driekwart van onze export is goud, terwijl het land er relatief weinig aan verdient. Ramautarsing: “Ik lever geen kritiek op de contracten, maar we zouden er meer uit kunnen halen.” De kostprijs van goud is circa 1.000 USD per troy ounce en de verkoopprijs is rond 1.800 USD. “Kijk wat een winstmarge die bedrijven maken; zowel die grote als de kleine ‘jongens’.” Er moet actief aan gewerkt worden om het geld bij de goudzoekers te halen.

Door deze sectoren niet te reguleren, loopt het land inkomsten mis. Een andere succesvolle manieren met direct resultaat is openbaarheid van bestuur. “Het is een van onze hebi’s. Onze politieke cultuur wil liever dingen in achterkamers regelen. We willen liever niet dat zaken naar buiten komen”, verklaart de VES-voorzitter.

Transparant modern bestuur vraagt openbaarheid. Dat wil zeggen, dat alles wat een minister of directeur doet ergens verifieerbaar moet zijn. “In alle landen waar je vooruitgang en dynamiek ziet, hanteren ze modern en -openbaarheid van bestuur.”