UITBETALING SREFIDENSI- EN OWRU YARI-ENVELOPPES GESTART

UITBETALING SREFIDENSI- EN OWRU YARI-ENVELOPPES GESTART

05-03-2021

De uitbetaling van de Srefidensi- en Owru Yari-enveloppes is een feit. Het Ministerie van Financiën en Planning is maandag 1 maart 2021 gestart met de uitbetaling via de bank. Het proces ondervond wat stagnatie, omdat er bij de screening wat onvolkomenheden waren.

Tijdens het controleren van de registraties bleek onder andere dat: een aantal mensen hun gegevens verkeerd hadden ingevuld. Telefoonnummers ingevuld waren op plekken waar er naar i.d.-nummers werd gevraagd en werd er in de plaats van bankrekeningnummers het nummer van de ATM-kaart ingevuld.

Aan de banken is gevraagd de registraties die correct gedaan zijn alvast te verwerken. Het ministerie van Financiën en Planning heeft van de banken de garantie gehad dat die registraties verwerkt zijn en dat met de uitbetaling is gestart.

Gelijktijdig is er een aanvang gemaakt met het overmaken van gelden naar de rekeningen van de districtscommissariaten voor de personen die de enveloppes contant zullen ontvangen. Die personen zullen door deze districtscommissariaten gemeld worden hoe en wanneer de uitbetaling zal plaatsvinden.

Bij de screening is ook gebleken dat personen die niet aan de voorwaarden voldoen voor de onlineregistratie zich hebben geregistreerd. Daaronder vallen: 

- Personen jonger dan 21 jaar
- AOV’ers
- Personen die reeds financiële bijstand genieten
- Ambtenaren
- Personen in dienst bij overheidsinstellingen
- Personen in dienst van parastatalen
- Personen werkzaam bij particuliere bedrijven geregistreerd bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
- Busvergunninghouders, chauffeurs en boothouders
- Bus- en boothouders geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Voor deze groep geldt dat zij hun enveloppes samen met het maandelijks loon of de maandelijkse uitkering hebben ontvangen.

Personen hadden van 23 november tot en met 15 december van het vorig jaar de gelegenheid zich via een link te registreren voor de enveloppes, waarna de uitbetaling medio januari 2021 zou plaatsvinden. Bij de registratie kon men aangeven of men contant of per bank wenste te ontvangen. Daarna zou de screening en vervolgens de uitbetaling plaatsvinden.