SURINAME VOLTOOIT CONDITIES IMF-PROGRAMMA. IMF-BOARDMEETING VINDT PLAATS NA HET ZOMERRECES.

SURINAME VOLTOOIT CONDITIES IMF-PROGRAMMA. IMF-BOARDMEETING VINDT PLAATS NA HET ZOMERRECES.

29-07-2021

Suriname heeft afgelopen april Staff Level Agreement over een driejarige Extended Fund Facility van USD 690 miljoen met het IMF bereikt. Suriname heeft daarna met succes economische en begrotingshervormingen doorgevoerd ('prior actions’). 

'Ik ben blij te kunnen melden dat de prior actions zijn afgerond', verklaarde minister Armand Achaibersing, 'Het verkrijgen van de garantiebrieven van belangrijke internationale bilaterale partners bevindt zich nu in de eindfase. Deze financieringsgaranties zijn nodig voor de Executive Board van het IMF om het programma formeel goed te keuren en de afgesproken fondsen vrij te maken.’

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de afgelopen maanden de economie behoorlijk is aangesterkt. Dat moet worden meegenomen in het programma omdat de financieringsbehoefte minder stringent zal zijn dan het geval was bij het bereiken van de Staff Level Agreement in april. 

Minister Albert Ramdin bevestigt dat ook de bilaterale crediteuren op de hoogte zijn dat al hetgeen noodzakelijk is voor de goedkeuring van het programma, door de Regering van Suriname is uitgevoerd. Ramdin: “Ondertussen gaan de gesprekken met de Paris Club, China en India voort en er wordt goede vooruitgang geboekt. De verwachting is dat deze bilaterale partners tijdig de noodzakelijke financieringsgaranties zullen verschaffen aan het IMF."

Kristalina Georgieva, hoofd van het IMF, erkent de uitzonderlijke prestaties van Suriname: “De regering van president Chan Santokhi heeft een zeer moeilijke economische situatie geërfd. De afgelopen weken hebben de Surinaamse autoriteiten belangrijke vooruitgang geboekt in het implementeren van een herstelplan van eigen bodem. Wij zijn gecommitteerd om de komende weken hard te werken om te zorgen dat het verzoek om een arrangement spoedig aan de IMF Executive Board ter overweging kan worden voorgelegd.”

De goedkeuring van het definitieve IMF-pakket zal naar verwachting kort na het IMF-zomerreces plaatsvinden. 

Achtergrond informatie:

  • De IMF-ondersteuning bedraagt USD 690 miljoen verspreid over een periode van drie jaar. Dit bedrag is bedoeld voor de ondersteuning van de waarde van de Surinaamse munt en de versterking en herkapitalisatie van de Centrale Bank van Suriname. 
  • De IMF gelden zijn niet bedoeld voor uitgaven zoals salarissen en subsidies. Dergelijke uitgaven vinden normaal plaats vanuit de daarvoor gereserveerde begrotingsmiddelen en zijn gegarandeerd. Ook een ruim pakket aan sociale voorzieningen wordt vanuit de begroting en eigen besparingen gefinancierd.
  • Met het IMF, zullen ook de IDB, CDB en de Wereldbank hun financiële en technische ondersteuning geven (met ongeveer een even groot bedrag van USD 690 miljoen) aan de begroting en andere economische hervormingen. 
  • Het is de verwachting dat door deze omvangrijke crisisbestrijdingsmaatregelen de noodlijdende nationale economie weer zal herstellen.

 

Suriname clears prior actions to unlock IMF programme. IMF board meeting to take place after summer recess.

Suriname reached Staff Level Agreement on a USD 690 million three-year Extended Fund Facility reached with the IMF last April. Suriname has successfully enacted economic and budget reforms to steady public finances (´prior actions’). 

‘I am happy to report that the prior actions are completed’ declared Minister Armand Achaibersing (Finance and Planning), ‘with this meaningful achievement and the positive evolution of the economic situation on the ground, work is being finalized to obtain the necessary financing assurances from key bilateral creditors. Those are required for the IMF board to formally endorse the programme and unlock the promised funds.’

Another important development is that significant improvement of the economy has taken place in recent months. This needs to be factored into the parameters of the programme because the financing requirements should be less stringent than anticipated when the Staff Level Agreement was reached in April. 

Minister Albert Ramdin (Foreign Affairs) confirms that the bilateral creditors are also aware that everything necessary for the approval of the program has been carried out by the Government of Suriname. Ramdin: “Talks with the Paris Club, China and India are continuing, and good progress is being made. It is expected that our bilateral partners will provide the necessary financing assurances to the IMF in a timely manner."

Kristalina Georgieva, IMF’s Managing Director acknowledges the important achievements by Suriname: “President Chan Santokhi’s administration inherited a very difficult economic situation. Over the past several weeks, the Surinamese authorities have made important progress in implementing their home-grown policy plan. We are committed to working diligently in the coming weeks to ensure that the authorities’ request for an arrangement can be expeditiously presented to the IMF’s Executive Board for its consideration.”

Board approval of the final IMF package is expected to take place shortly after the IMF summer recess.