SURINAME PRESENTEERT BELANGRIJKSTE PRINCIPES HERSTRUCTURERING STAATSSCHULD AAN INTERNATIONALE CREDITEUREN

SURINAME PRESENTEERT BELANGRIJKSTE PRINCIPES HERSTRUCTURERING STAATSSCHULD AAN INTERNATIONALE CREDITEUREN

03-06-2021

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft op woensdag 2 juni 2021, samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken tijdens een virtuele presentatie de belangrijkste principes van de herstructurering van de Surinaamse staatsschuld aan de internationale crediteuren voorgehouden.

Onze regering heeft een economie in diepe crisis, met een onhoudbare staatsschuld, overgenomen. Maar deze regering zet zich in om onze economie weer gezond te maken en ons land weer in de gemeenschap van naties te brengen.

Deze regering vraagt ​​offers aan de bevolking om het land weer op de rails te krijgen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat al deze inspanningen de komende maanden tot positieve resultaten zullen leiden.

Op vergelijkbare wijze, heeft de Republiek vandaag aan haar schuldeisers gevraagd om bij te dragen aan deze inspanningen en op korte termijn offers te brengen. Op dit moment is de Republiek Suriname niet in staat om de huidige schuld terug te betalen (159 procent van het BNP).

Wij hebben vandaag aan buitenlandse commerciële en officiële schuldeisers een aanzienlijke vermindering van hun vorderingen voorgesteld. Om onze inspanningen te ondersteunen, hebben we een door het IMF gefinancierd programma aangevraagd dat zal zorgen voor economische en financiële stabiliteit. Dit zijn moeilijke maar noodzakelijke beslissingen.

Tegelijkertijd kan Suriname in de komende jaren, mogelijk een aanzienlijke stijging van haar olie-inkomsten tegemoetzien. De eerste olie-inkomsten moeten eerst ten goede van de Surinaamse bevolking komen: het Surinaams volk brengt grote offers in het kader van de fiscale aanpassingsmaatregelen en bezuinigingen.  Pas hierna kunnen de schuldeisers mogelijk worden gecompenseerd voor hun verliezen.

De Republiek Suriname streeft naar een eerlijke en wederzijds voordelige oplossing voor Suriname en haar schuldeisers. We bouwen aan een nieuw Suriname en hebben de schuldeisers nodig als vertrouwde partners.

 

Paramaribo, 2 juni 2021

MINISTERIE VAN FINANIËN EN PLANNING