SURINAME OP WEG NAAR CONSENSUS MET IMF

SURINAME OP WEG NAAR CONSENSUS MET IMF

17-03-2021

De regering is momenteel op weg naar consensus met het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) over ondersteuning van het Herstelplan van de regering. De staf van het
IMF heeft tussen 25 januari en 9 februari 2021 een officiële virtuele missie uitgevoerd. Hierbij
zijn ontmoetingen geweest met functionarissen van de regering, evenals een brede reeks
vertegenwoordigers van de particuliere sector, leden van het parlement, vakbonden en
burgergroepen.


De regering verwacht op korte termijn de succesvolle afronding van de zogenaamde ‘Staff Level
Agreement’ (SLA) bekend te maken. De SLA betekent nog geen officiële samenwerking, maar
een technische overeenkomst omtrent de vorm en inhoud van de ondersteuning aan het
Surinaamse herstelplan. De daarbij behorende documenten worden vervolgens aan de Executive
Board van het IMF voorgelegd.


De oorspronkelijke deadline voor de SLA was door Suriname gesteld op 24 maart 2021,
vanwege afspraken met schuldeisers. Aangezien er een kans is dat deze datum wordt
overschreden, zal Suriname uit voorzorg toestemmingsverzoeken uit doen gaan om uitstel van
betaling (‘standstill’) van de zogenaamde ‘Oppenheimer bonds’ te verlengen. Dit zal Suriname
extra tijd geven om de onderhandelingen ordelijk en systematisch te finaliseren.


Na de SLA kan er worden overgegaan tot de volgende stap van de aanname van het ‘Extended
Fund Facility’ (EFF) in de executive board. Dit zal na een aantal weken plaatsvinden, waarna het
IMF inkomt met betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van (CBvS). Hiermee wordt de
positie van de CBvS in één keer behoorlijk versterkt.


Na afronding van de SLA wordt ook een aanvang gemaakt met formele onderhandelingen met de
bondholders. Het doel is om te komen tot herstructurering van de schulden. Dit is een belangrijk
onderdeel van het Herstelplan. De finale versie van het Herstelplan wordt binnenkort bij DNA
ingediend voor goedkeuring.