SPECULATIEF GEDRAG OP KOERSENFRONT

SPECULATIEF GEDRAG OP KOERSENFRONT

23-05-2021

SPECULATIEF GEDRAG OP KOERSENFRONT

Sinds de lancering van het bericht over de intentieovereenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de wisselkoers flink gestegen. De monetaire autoriteiten in Suriname, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Ministerie van Financiën en Planning, hebben als reactie hierop een waarschuwend geluid laten horen.  

De Wet Toezicht Transactiekantoren, waarin autoriteiten handvaten zijn aangereikt om tegen overtreders van de wet op te treden, is nog steeds van kracht. Toch lijkt het alsof die wet een papieren tijger is vergeleken met de op hol geslagen koers. Wat is de reden voor deze koersopdrijving? 

Speculatief

“De oorzaken van de wisselkoersstijging liggen aan het gedrag van mensen en de economische omstandigheden”, onderstreept Sanjay Gaurisankar, Hoofd Financiële Markten bij CBvS. Hij bestempelt het gedrag als ‘een speculatieve aanval van de Surinaamse dollar’. Hij legt uit: “Speculatief, omdat het gedreven wordt door verwachtingen. Sinds de intentieovereenkomst met het IMF heeft de wisselkoers een vlucht genomen.” 

Bij het vrijlaten van de koers denkt men wellicht dat de wisselkoers tot stand komt door het vraag- en aanbodmechanisme en enorm zal toenemen. Dat is een misvatting volgens Gaurisankar, want er komen zeker regels daarbij. 

 

Overtollige SRD 

Een tweede oorzaak is dat de afgelopen periode veel Surinaamse dollars in omloop waren. Dit kan zorgen voor een stijging van die wisselkoers. “Men gaat zich indekken door geld om te wisselen in een vreemde valuta.” Een mogelijke oplossing hiervoor is dat de overheid ervoor moet waken dat er overtollige SRD’s in de samenleving terecht komen. De overheid moet voldoende middelen binnenkrijgen om haar expansieve uitgaven te kunnen financieren. “Ik denk dat de huidige regering een goede stap heeft gedaan in die richting. Er wordt nu al gefinancierd vanuit de lopende ontvangsten. Dat is een zeer goede stap, maar we zijn er nog lang niet.”