Republiek Suriname kondigt verlenging van verzoek tot uitstel van betaling aan

Republiek Suriname kondigt verlenging van verzoek tot uitstel van betaling aan

31-03-2021

PARAMARIBO, Suriname, 31 maart 2021 - De Republiek Suriname heeft vandaag aangekondigd dat zij de vervaldatum van haar eerder aangekondigde verzoek om toestemming tot uitstel van betaling van de twee Oppenheimer-obligaties (9,875% 2023 en de 9.25% 2026) heeft verlengd. De deadline voor obligatiehouders om het verzoek tot uitstel goed te keuren, is nu op 8 april 2021 om 17.00 uur, New York-tijd. Deze verlenging van de periode tot uitstel van betaling, geeft Suriname meer tijd om overeensteming te bereiken met het IMF en om ordelijke onderhandelingen te voeren met externe schuldeisers. Dit proces is noodzakelijk voor een duurzame en alomvattende aanpak van de enorme buitenlandse schuld van Suriname.

De Republiek Suriname heeft de verlenging aangevraagd in coördinatie met de vertegenwoordigende Commissie van obligatiehouders van de Oppenheimer-bonds. De Commissie heeft medegedeeld dat ze de inzet van de Republiek Suriname erkent en waardering heeft voor haar coöperatieve  houding. Suriname heeft in de afgelopen dagen gehoor gegeven aan de vele verzoeken van de Commissie zoals weergegeven in het persbericht van 24 maart 2021, waaronder: (i)  het inzage geven in bepaalde macro-fiscale gegevens en prognoses aan de Commissie, (ii) het verstrekken van informatie aan de Commissie betreffende toekomstige olie- en gasopbrengsten, en (iii) herbevestiging van het voornemen van de Republiek Suriname om geen overeenkomst met het IMF te sluiten zonder rekening te houden met de inbreng van de Commissie.

De bedoeling van de verlenging is om leden van de Commissie en andere obligatiehouders extra tijd te geven, ook in de context van additionele informatieverstrekking  door Suriname.  Bovendien hebben de obligatiehouders de tijd nodig voor de administratieve verwerking van hun eventuele toestemming via hun custodians en clearing-organisaties.  Alle andere voorwaarden, bepalingen en voorwaarden van de toestemmingsverzoeken blijven ongewijzigd. De Republiek Suriname heeft het recht om alle toestemmingen te weigeren. Ze heeft ook het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden van het toestemmingsverzoek te wijzigen.