ONDERSTEUNINGSTOELAGEN VAN SRD 1.000 VOOR AMBTENAREN

ONDERSTEUNINGSTOELAGEN VAN SRD 1.000 VOOR AMBTENAREN

10-06-2021

Een van de overbruggingsmaatregelen van de regering is het toekennen van een ondersteuningstoelage aan bepaalde groepen. Deze ondersteuning geldt voor 1 jaar en is belast. De ondersteuningstoelage van SRD 1.000 wordt niet meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. Deze toelage wordt voor het eerst uitbetaald bij de salaris uitbetaling van juni 2021.

 

Wie komen in aanmerking voor de ondersteuningstoelage?

De ondersteuningstoelage geldt voor actieve en voor gepensioneerde landsdienaren, personeel in de gezondheidssector en geldt voor de loonreeksen tot SRD 12.602 per maand. Deze grens geldt voor eenieder dus zowel voor ambtenaren als overige groepen die hier zijn genoemd. 

 

Hoeveel houdt u netto over van deze toelage?

Hoeveel u overhoudt van deze toelage is afhankelijk van uw huidig bruto-inkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe minder netto u overhoudt. In ieder geval houdt u netto tenminste SRD 580 over van deze toelage. Enkele voorbeelden.

 

Bruto-Netto vóór de ondersteuningstoelage van SRD 1.000

Brutoloon

   1.500,00

        3.000,00

   4.500,00

      8.000,00

      12.000,00

Koerscompensatie

        100,00

            100,00

       100,00

          100,00

             100,00

Totaal

   1.600,00

        3.100,00

   4.600,00

      8.100,00

      12.100,00

 

 

 

 

 

 

Inhoudingen

 

 

 

 

 

Loonbelasting

                     -  

                         -  

       160,34

      1.357,34

         2.725,34

AOV

           51,84

            104,00

       158,00

          284,00

             428,00

Pensioen

        150,00

            300,00

       450,00

          800,00

         1.200,00

SZF

           60,00

            120,00

       180,00

          320,00

             480,00

Total inhouding

        261,84

            524,00

       948,34

      2.761,34

         4.833,34

 

 

 

 

 

 

Netto

   1.338,16

        2.576,00

   3.651,66

      5.338,66

         7.266,66

 

 

 

 

 

 

Heffingskorting

           98,95

            411,00

750

750

750

 

 

 

 

 

 

 

Bruto-Netto met ondersteuningstoelage van SRD 1.000

Brutoloon

   2.500,00

        4.000,00

   5.500,00

      9.000,00

      13.000,00

Koerscompensatie

        100,00

            100,00

       100,00

         100,00

           100,00

Totaal

   2.600,00

        4.100,00

   5.600,00

      9.100,00

      13.100,00

 

 

 

 

 

 

Inhoudingen

 

 

 

 

 

Loonbelasting

                     -  

               27,34

       540,34

      1.737,34

        3.105,34

AOV

           90,24

            144,00

       198,00

         324,00

           468,00

Pensioen

        150,00

            300,00

       450,00

         800,00

        1.200,00

SZF

           60,00

            120,00

       180,00

         320,00

           480,00

Totaal inhouding

        300,24

            591,34

   1.368,34

      3.181,34

        5.253,34

 

 

 

 

 

 

Netto

   2.299,76

        3.508,66

   4.231,66

      5.918,66

        7.846,66

 

 

 

 

 

 

Heffingskorting

        314,68

            750,00

750

750

750

 

Hoeveel houdt u dus netto over?

Netto meer

        961,60

            932,66

       580,00

          580,00

             580,00

Netto meer in %

96%

93%

58%

58%

58%

 Onderstaand het volledig tabel

 

Huidige Bezoldiging (SRD per maand)

 Ondersteuningstoelage (SRD per maand)

 Bruto

 Netto

                           1,500

            1,000

             962

                           2,000

            1,000

             961

                           2,500

            1,000

             960

                          3,000

            1,000

             933

                           3,500

            1,000

             762

                           4,000

            1,000

             591

                           4,500

            1,000

             580

                           5,000

            1,000

             580

                           5,500

            1,000

             580

                           6,000

            1,000

             580

 6,500

            1,000

             580

                           7,000

            1,000

             580

                           7,500

            1,000

             580

                           8,000

            1,000

             580

                           8,500

            1,000

             580

                           9,000

            1,000

             580

                           9,500

            1,000

             580

                        10,000

            1,000

             580

                         10,500

            1,000

             580

                         11,000

            1,000

             580

                         11,500

            1,000

             580

                         12,000

            1,000

             580

                         12,500

            1,000

             580