KAREL ECKHORST OVER ONDERHANDELING SURINAME-IMF

KAREL ECKHORST OVER ONDERHANDELING SURINAME-IMF

09-05-2021

In een interview van ‘Financiën Actueel’ ging econoom Karel Eckhorst in op
het onderhandelingsproces met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Eckhorst leidt voert de onderhandelingen met het IMF. Hij gaf aan dat
minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning eigenlijk de
hoofonderhandelaar is, maar dat hij het mandaat heeft gehad om namens de
minister te onderhandelen.


Het aanvragen van een IMF-programma is een ernstige zaak, omdat je heel
veel vraagt van het volk, aldus Eckhorst. Als land moet je heel serieus
zijn als je met het IMF in zee wilt. Het gaat om enorme commitment en
condities die op papier worden vastgelegd. Volgens Eckhorst moet je daarom
vanaf het begin bereid zijn om ‘ownership’ te nemen van datgene wat je
overeenkomt met het IMF.


Wisselkoers

Een van de onderwerpen in het programma was de wisselkoers, omdat
de samenleving  zich ernstige zorgen maakt hierover. Volgens Eckhorst is
deze bezorgdheid terecht. Hij geeft aan dat de autoriteit op het gebied van
wisselkoersbeleid nog steeds de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is.  Zo
heeft Suriname een grote importbasis; zowel in de consumptie- als
productiesfeer. Daardoor werkt de wisselkoers vrijwel direct door op de
prijzen. Elke schommeling zal daarom impact hebben. Eckhorst legde uit dat
er bij eerdere analyses geconcludeerd is dat er dieper liggende structurele
problemen in de economie zijn, zoals een zeer kleine deviezenverdienbasis.
Aan de ene kant is er relatief veel  valuta nodig om de economie draaiende
te houden. voor consumptie en productie. En aan de andere kant is de
economie niet in staat voldoende deviezen terug te verdienen, waardoor er
een enorm verschil ontstaat in de voorradigheid van deze deviezen. kloof
ontstaat. Deze kloof wordt groter wanneer een land ook nog te kampen krijgt
met dalende prijzen voor het kleine assortiment aan exportgoederen die geld
opbrengen, met name goud, olie en bauxiet. Deze dalingen zijn ontstaan,
zijn deze meteen merkbaar in de economie.
Het versterken van de waarde van de munt moet vanuit de binnenlandse
productie komen, zei Eckhorst: het gaat om datgene wat jij als land kan
verkopen tegen een goede prijs, waardoor er genoeg dollars verdiend kunnen
worden. Als voorbeeld gaf hij aan dat Suriname in de periode
2009-2012 enorm veel verdiend heeft aan de export van mineralen, in feite
meer dan er was  geschonken gegeven aan ontwikkelingshulp. Maar de
besteding van deze gelden is niet zo goed verlopen.


Een aantal factoren liggen ten grondslag aan de totstandkoming van de
wisselkoers. Maar Eckhorst benadrukte dat wij door vooral productie van een
breder assortiment aan exporteerbare goederen en diensten, we als land
meer kunnen verdienen en daardoor ook een sterkere munt en stabielere
wisselkoers kunnen hebben.


Stabilisatie economie


De deal met het IMF kan gezien worden als een eerste mijlpaal die
Suriname zal helpen om de volgende stappen te zetten voor de stabilisatie
van de economie. Het geld van het IMF is in dit geval puur
betalingsbalanssteun, voor ondersteuning van de internationale reserves van
de CBvS. De internationale reserves van Suriname bij de CBvS, zullen
hierdoor, in de komende jaren, heel gestaag stijgen. Een programma met het
IMF, biedt een basis van vertrouwen en discipline v.w.b. het
macro-economisch beleid, waardoor ook andere financiële instellingen bereid
zijn om ook hun (budget)steun te geven zegt Eckhorst.


In de komende anderhalve maand, na het bereiken van de Staff level
Agreement, zal er gewerkt worden aan de uitvoer van de voorwaarden. Volgens
Eckhorst is er nu een overeengekomen pakket. Hij benadrukte dat de
Staff-level Agreement een zogeheten ‘gentlemen agreement’ is om het
wederzijds samengesteld en afgesproken pakket van macro-economische
maatregelen, gereed te krijgen voor goedkeuring door de Uitvoerende Raad en
uitvoering door Suriname. De ogen zijn nu gericht op het
politiek-bestuurlijke om de ‘prior actions’ uit te voeren. Eckhorst geeft
aan dat dit geen makkelijke job zal zijn, maar gelooft dat wij er wel
zullen komen.
Ter afsluiting geeft hij aan dat er veel maatregelen in het pakket
opgenomen zijn, om eigenlijk zoveel als mogelijk klappen op te kunnen
vangen. Het bedrijfsleven zal ondersteund worden in haar ontwikkeling door
programma’s en projecten die zullen worden uitgevoerd met technische en
financiële assistentie van andere internationale financiële instellingen
(z.a. Wereldbank). In het herstelplan worden er hiertoe een aantal
handvatten aangeboden. Want de verdiencapaciteit zit uiteraard bij het
bedrijfsleven en niet zo zeer bij de overheid, aldus Karel Eckhorst.

 

Paramaribo, 9 mei  2021

 

link naar de video van dit interview:
https://wetransfer.com/downloads/f55464007681b7e868df79810a61883520210509003547/36ac17ca0330b419795d3eafbfd7569520210509003605/693b95