HUIDIGE SUBSIDIE VAN NV EBS DOOR OVERHEID

HUIDIGE SUBSIDIE VAN NV EBS DOOR OVERHEID

12-06-2021

Momenteel past de Energie Bedrijven Suriname (EBS) een tarievenstructuur toe, waarvan het tarief lager ligt dan de kostprijs. De tarieven worden kunstmatig laag gehouden door middel van objectsubsidie. De huidige tariefberekening gaat uit van een staffelmodel. In dit model gelden voor verschillende verbruikscategorieën, verschillende kWh-prijzen (kilowatt per/uur).

Deze objectsubsidie wordt indirect verwerkt in het tarief. Hierdoor wordt deze uitgekeerd aan alle consumenten, ook degenen die daar eigenlijk niet voor in aanmerking zouden moeten komen. Daarnaast stimuleert objectsubsidie ook overconsumptie (c.q. verspilling). Dit huidige systeem is erg gecompliceerd en is niet gestoeld op een duidelijke methodologie.

Met het huidige tarievensysteem draait de regering middels zware subsidiering op voor de kosten van onder meer de brandstofvoorziening voor elektriciteitsopwekking, de aankoop van elektriciteit en de bedrijfskosten van de EBS. De regering subsidieert ook de aankoop van elektriciteit door EBS van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS). Daarnaast betaalt de regering een relatief groot deel van de operationele en noodzakelijke activiteiten van het nutsbedrijf gericht op uitbreiding, vervanging en vernieuwing van de infrastructuur ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. Zonder deze subsidies zou de EBS geen elektriciteit meer kunnen blijven leveren in Suriname. In de afgelopen twee jaren is de subsidie die de overheid betaalde aan de EBS gestegen naar meer dan SRD 1,5 miljard op jaarbasis. Voor 2021 zou dit kunnen oplopen naar rond SRD 2,5 miljard.

Met de invoering van de nieuwe tariefmethodologie en subsidieregeling door de regering Santokhi-Brunswijk, subsidieert de overheid alleen nog de huishoudens die rechtmatig voor deze financiële steun in aanmerking komen en garandeert zij de levering van elektriciteit aan de samenleving op lange termijn binnen de betaalbare marges.