DNA KEURT BEGROTING EN HERSTELPLAN GOED

DNA KEURT BEGROTING EN HERSTELPLAN GOED

27-06-2021

Het debat over de begrotingsbehandeling 2021 en het Herstelplan 2020 - 2022 zijn in de vroege ochtend van 26 juni 2021 afgerond. De Wet staatsbegroting is in De Nationale Assemblee met 32 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen.  Het Herstelplan, een pakket aan maatregelen om de ontspoorde economie weer op spoor te krijgen kreeg de zegen van het parlement met 32 algemene stemmen.

President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn spreekbeurt aan dat dit  plan uitgevoerd moet worden op een effectieve en duurzame wijze. De bijdrage van een ieder is hierbij van enorm belang. De president zal volgens eigen zeggen in hoogsteigen persoon zelf leiding geven aan dit proces.

Verschillende DNA leden toonden zich gelukkig om het dynamiek van het Herstelplan. Fractievoorzitter van de NPS, Gregory Rusland, vroeg de regering de flexibiliteit aan de dag te leggen om de gewenste resultaten te behalen.

DNA-voorzitter Marinus Bee sprak van een zware bevalling en feliciteerde de regering en de samenleving met de aanname van de begroting en het Herstelplan. Hiermee wordt ook voldaan aan de vereiste van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de beide documenten goed te keuren in het parlement. 

De NDP-fractie onderkende in de persoon van Ashwin Adhin dat elke regering het recht heeft op haar eigen wijze een herstelplan uit te voeren. Alhoewel de NDP het niet eens is met de gang naar het IMF en zich ook niet terug kan vinden in enkele zaken in het Herstelplan vindt het dat de regering de ruimte moet krijgen een eigen plan uit te voeren.

Tijdens een schorsing is er overleg geweest tussen de regering, oppositie en coalitie. Aan de hand hiervan is besloten dat de NDP fractie niet tegen zou stemmen, maar zich zou onthouden van stemming. De BEP-fractie daarentegen stemde voor. Het overleg heeft ook geresulteerd in een aanpassing van een motie die de coalitie had ingediend. De vergadering werd om drie uur in de ochtend verdaagd omdat er nog moties moeten worden behandeld die ingediend zijn door de NDP- en BEP-fractie.