BEKENDMAKING KERSTGESCHENKEN

BEKENDMAKING KERSTGESCHENKEN

06-12-2021

Het is een gebruik om tegen het eind van het jaar aan zakenrelaties en kennissen een kerstgeschenk of kerstpakket te verstrekken, ook aan de leden van de regering.

 

Om alle mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en goed bestuur te bevorderen, heeft de minister van Financiën en Planning het besluit genomen om geen kerstgeschenk of kerstpakket van wie dan ook in ontvangst te nemen.

 

Heeft u het voornemen om een kerstgeschenk of kerstpakket aan te bieden, wordt u geadviseerd uw schenking een sociale bestemming te geven.  

 

Rekenend op uw medewerking.

 

De minister van Financiën en Planning.