‘ALS WE NIETS DOEN W’O DEDE IN A FILM’

‘ALS WE NIETS DOEN W’O DEDE IN A FILM’

24-03-2021

‘Als we niets doen, w’o dede in a film’

Professor Marten Schalkwijk windt er geen doekjes om: als er nu geen stappen worden ondernomen om de financieel-economische crisis waarin Suriname zit te herstellen, mag het land fluiten naar een mooie toekomst. 

Sterker nog, het zou op kort termijn een nagenoeg ondragelijke situatie worden voor de samenleving als er niets gedaan wordt. “Deskundigen hadden al uitgerekend dat in dat geval, de wisselkoers volgend jaar al naar 87 zou gaan en in 2025 zelfs naar 331 voor de US dollar. Dus als we niets doen w’o dede in a film”, legt Schalkwijk onomwonden uit.  

Rol IMF

Schalkwijk is coördinator van het herstelplan dat in opdracht van de regering is samengesteld om de ontspoorde economie weer op spoor te krijgen. De regering heeft bij het uitvoeren van het plan een samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat is één van de voorwaarden van de buitenlandse schuldeisers om te komen tot herschikking van de buitenlandse schulden die ons land heeft. Het IMF kijkt daarom mee in het plan en de uitvoering ervan. Maar het plan is door eigen deskundigen opgesteld en dus een volledig Surinaams plan.

 Aan het Herstelplan hebben deskundigen van het Planbureau, de Centrale Bank, het Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS) en het Ministerie van Financiën & Planning gewerkt. Ook de commentaren van ministeries, staatsinstellingen, adviesorganen, maatschappelijke organisaties en individuen zijn bij het samenstellen van plan meegenomen.

Maatregelen

In het plan zijn tal van maatregelen opgenomen die ertoe moeten leiden dat Suriname financieel-economisch weer gezond gemaakt wordt en de burgers weer vrij kunnen ademen.

De maatregelen, in totaal 185, variëren van stabilisatie van de wisselkoers tot het verhogen van de inkomsten van ons land. Sommige maatregelen zullen meteen voelbaar zijn voor de samenleving. 

 “Er is bijvoorbeeld een solidariteitsheffing (extra belasting op hogere inkomens ten behoeve van de lagere-inkomensgroepen…red CUHP.) van tien procent extra per jaar voor een periode van een jaar. Maar dat geldt alleen voor de hogere inkomens, de meeste gezinnen zullen er niets van merken”, legt Schalkwijk uit. Ook is er een verhoging van de omzetbelasting van twee procent, die de prijzen met datzelfde percentage omhoog zal duwen. 

Maar er zijn ook maatregelen die worden getroffen om de samenleving bij te staan tijdens de periode waarin het plan wordt uitgevoerd. Eén daarvan is de heffingskorting (een korting op de inkomstenbelasting) van SRD 750, wat betekent dat er 750 SRD minder aan loonbelastingen betaald hoeft te worden. Andere maatregelen om het de samenleving makkelijker te maken, zijn de verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), de kinderbijslag, de 
vergoeding voor mensen met een beperking, uitkering aan zwakke huishoudens, uitkering voor Covid-werklozen en een voedingsprogramma. Dit zijn extra maatregelen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft daarnaast zijn reguliere programma’s om armoede te bestrijden. 

Schulden

Het grootste probleem dat de regering middels het plan moet aanpakken, is het schuldenvraagstuk. Het land heeft een schuld van 58 miljard SRD, die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Dit jaar zou al 9 miljard afgelost moeten worden. Schalkwijk: “En als je maar 10 miljard verdient en daarvan 9 miljard moet betalen aan schuldeisers zou dat betekenen dat je geen lonen kan betalen aan ambtenaren. Maar je zou ook geen subsidies kunnen geven, geen goederen kunnen aanschaffen, enzovoorts.”

Vooruitblik

Het plan dat al sinds vorig jaar in uitvoering is en waarvan er al tussen zestig en zeventig maatregelen zijn getroffen, loopt twee jaar tot en met 2022. Dit jaar zullen de effecten van de financieel-economische crisis die in 2013 begon nog te voelen zijn, maar vanaf volgend jaar wordt verwacht dat het stukken beter zal gaan. “Er zullen meer inkomsten zijn en de wisselkoers zal gestabiliseerd zijn”, blikt Schalkwijk vooruit. “Het zal in het begin een beetje moeilijk zijn, maar als we het samen doen komen we er wel uit. Zonder Herstelplan zal het zeker veel moeilijker worden voor de burgers. Dus we hebben geen keuze.”Bron: Interview A. Accord met Marten Schalkwijk 

Redacteur: G. Bruce  

Datum: 24 maart 2021