TOELICHTING: Ontwerpstaatsbegroting 2021 en begrotingstekort

TOELICHTING: Ontwerpstaatsbegroting 2021 en begrotingstekort

05-11-2020

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) geeft aan dat het begrotingstekort 12,9 miljard bedraagt. Echter klopt dit niet. Dit, omdat de totale ontvangsten in de Ontwerpstaatsbegroting van 2021 SRD. 15.3 miljard bedraagt, terwijl de totale uitgaven op SRD. 22.1 miljard geschat zijn. Op basis van deze bedragen kan worden vastgesteld dat de geschatte ontvangsten de uitgaven voor 2021 niet zullen dekken. Het tekort die hierbij optreedt bedraagt SRD. 6.8 miljard. Dit tekort wordt in procenten van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uitgedrukt. Sinds de Stichting Planbureau Suriname het BBP geschat heeft op SRD. 34.4 miljard is het begrotingstekort dus 19,7% van het BBP en niet 46% zoals door de VES wordt berekend.

Lees hieronder het volledig persbericht:

TOELICHTING: Ontwerpstaatsbegroting 2021 en begrotingstekort