Samenleving wederom getergd door fake account

Samenleving wederom getergd door fake account

15-10-2020
De samenleving is wederom geconfronteerd met een fake account dat zich uitgeeft als de minister van Financien en Planning Armand Achaibersing. Van de bewindsman wordt gezegd, dat hij leningen tegen een speciale rente in Euro’s verstrekt indien men binnen een bepaalde tijd reageert. Het gaat om leningen varierend van Euro 5000 tot en met Euro 900.000 tegen een rente van 2% per jaar.

Op het valse facebook account wordt ook de naam van de Islamic Development Bank genoemd die de gelden beschikbaar gesteld heeft. Minister Achaibersing betreurt het dat zijn naam misbruikt is geworden en benadrukt dat de account niet van hem afkomstig is en dat hij nimmer leningen zoals aangegeven in het bericht verstrekt aan burgers. In de maand augustus van dit jaar werd de bewindsman al het slachtoffer van een vals facebook account. Toen werd ook meldig gemaakt, dat hij leningen tegen een aantrekkelijke rente verstrekte. Volgens het fake bericht biedt de minister leningen aan individuen of aan startende ondernemers die een bedrijf willen beginnen, tegen een rente van 2%, met een looptijd van 1 tot 10 jaren. Dit is volstrekt onjuist! De bewindsman betreurt het dat kwaadwilligen de bevolking op een dwaalspoor proberen te brengen met deze onjuiste berichten.