Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

22-10-2020

De recent gekozen regering van de Republiek Suriname heeft een economie overgenomen welke in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de COVID-19 pandemie. Als gevolg hiervan wordt ons land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting in 2020 20% van het BBP zal benaderen. De overheidsschuld is naar een historisch niveau gestegen, en toch werd er verder geleend, zelfs toen zich ernstige macro-economische en financiële onevenwichtigheden hadden opgebouwd. De staatsschuld kan dus niet worden geherfinancierd tegen gangbare marktprijzen. Bovendien staan de verplichtingen ten aanzien van de schulden haaks op de verslechterde lokale sociale omstandigheden die voortvloeien uit de aanhoudende economische crisis.

In de eerste drie maanden heeft de regering al een eigen financieel en economisch hervormingsprogramma ontwikkeld, waarvan de unificatie van de wisselkoers en de aanpassing van de verbruiksbelasting op brandstof al zijn uitgevoerd. De regering werkt hard aan consensus met binnenlandse belanghebbenden, waaronder vakbonden en de particuliere sector. De regering is ook actief bezig met het IMF en andere internationale financiële instellingen om financiële steun te verkrijgen die een overeengekomen programma van fiscale en economische hervormingen zal ondersteunen en, belangrijker nog, de bescherming van de meest kwetsbare Surinaamse burgers in acht neemt. Het doel van het programma is: het macro-economische evenwicht te herstellen, de economische vooruitzichten op middellange termijn te verbeteren, de fiscale discipline te versterken, banen te scheppen en de levensstandaard van de bevolking te verhogen. Het ontwikkelen en uitvoeren van een plan om de beheersbaarheid van de overheidsschuld te herstellen, zal een essentieel onderdeel van het programma zijn.

In dit verband zal het ministerie van Financiën (het “Ministerie”) van de Republiek gebruikmaken van de 30-dagen respijtperiode op de coupon die op 26 oktober 2020 vervalt op de US$ 550.000.000 9,25% Obligaties die in 2026 verschuldigd is, om in contact te treden met haar externe financiële crediteuren en internationale partners. De regering is toegewijd aan het vinden van een constructieve en gezamenlijke oplossing voor het beheersbaar maken van haar schuldenlast waarmee zij thans geconfronteerd wordt.

Het Ministerie zal alle houders van commerciële verplichtingen van de Republiek, inclusief de voornoemde Obligaties, uitnodigen voor een beleggerspresentatie die zal plaatsvinden op 30 oktober 2020 om 11.00 uur des ochtends (Paramaribo-tijd). Tijdens de beleggerspresentatie zullen verdere details van de huidige financiële en economische positie besproken worden en zullen de vervolg stappen in het proces om de overheidsschuld beheersbaar te maken aan de orde worden gesteld.