Online registratie COVID-19 steun

Online registratie COVID-19 steun

30-01-2021

Wanneer komt u in aanmerking?

  1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf januari 2021;
  2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf januari 2021;
  3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf januari 2021;

Alle drie (3) categorieën kunnen zich online registreren vanaf maandag 1 februari t/m maandag 15 februari 2021 via de website van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname (https://belastingdienst.sr/), de Facebookpagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname en de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De registratie geschiedt via een link, die via deze platformen zal worden gepubliceerd.

Link naar de online Registratie : https://financien.sr/covidsteun2021

Heeft u vragen, neem contact op met:

  • Het Ministerie van AW&J op de nummers en via het emailadres:

8815676/ 8815616/ covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u

 Vrijdag van 07:30 -14:30 u

  • Het Directoraat der Belastingen op de nummers en via het emailadres:477222/ 475040/ 474059/ fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u

Vrijdag van 07:30 -14:30 u

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

  • deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;
  • alle werkzame personen (kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;
  • er zal GEEN fysieke registratie mogelijk zijn, het gaat om een ONLINE registratie;
  • voor de overmaking van de financiële steun is een geldig bankrekeningnummer vereist;
  • indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

Link naar de online Registratie : https://financien.sr/covidsteun2021