Minister Achaibersing: Statistieken zijn basis voor goed bestuur

Minister Achaibersing: Statistieken zijn basis voor goed bestuur

30-01-2021

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de Commissie voor de Statistiek (COMSTAT) hebben een seminar over de toekomst van het statistiekwezen in Suriname georganiseerd. Vanwege COVID-19 was het seminar virtueel. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning verrichtte op donderdag 28 januari 2021 met genoegen de opening.

“De Commissie en het ABS zijn samen immers respectabel onderdeel van het ministerie van Financiën en Planning dat ik mag leiden. Maar de belangrijkste reden waarom ik graag deze opening verricht is, omdat het gebruik van statistieken zoveel waarde toevoegt aan alles wat wij doen. Statistieken liggen ten grondslag aan elke analyse en op elk vakgebied in onze moderne samenleving. Ik durf te stellen dat als er in het bestuur van het land goede besluiten genomen worden, dat daar altijd gedegen statistieken aan ten grondslag hebben gelegen. Laat mij een stap verder gaan en dit anders formuleren. Ik ben er heilig van overtuigd, dat als in de voorbije tien jaren, de cijfers en statistieken van het ABS, de CBvS, het SPS en Financiën serieus waren genomen, ons land niet in de moeilijke positie zou verkeren, zoals we die vandaag meemaken”, aldus de minister.

Hij vervolgde: “Ik heb grote waardering voor het seminar, want het raakt de kern van de wederopbouw van ons land, namelijk, sterke instituties waar wij ook in de toekomst op kunnen bouwen. En ik spreek waardering uit voor het werk dat het ABS, maar ook alle andere producenten van statistieken elke dag trouw uitvoeren, en waar wij, bestuurders groot belang bij hebben. Sterk en rechtvaardig beleid zal altijd gestoeld zijn op goede statistieken en correcte analyses. Goed bestuur zal altijd gestoeld zijn op dit fundament van degelijke statistieken. Ons land kent sinds 2002 een Statistiekwet. Het ABS is het centraal bureau voor statistieken en staat onder toezicht en begeleiding van COMSTAT. Deze commissie bestaat uit leden van de overheid, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de Centrale Bank, de Universiteit, de Ngo’s en de Stichting Planbureau Suriname. De Wet zorgde voor sturing van het statistiekwezen in ons land, door een respectabel public private partnerschap. Het herstel van Suriname is het beste gediend als wij beleid voeren op basis van feiten, en niet op basis van politieke motieven. Of anders gezegd, ik ben evenals u, vóór evidence based policymaking, en tegen policy based evidence making. Wij staan op het punt om het Crisis- en Herstel Plan (CHP) uit te voeren. In de afgelopen maanden is dankbaar gebruik gemaakt van tal van statistische gegevens, om te analyseren, voorstellen te ontwikkelen, en uiteindelijk het plan tot stand te brengen en door te rekenen. Mede dankzij die grote hoeveelheid aan betrouwbare informatie, is het CHP tot stand gekomen en kunnen wij vertrouwen hebben in de richting die daarin uitgezet wordt. Weest u verzekert van mijn waardering en steun voor het belangrijke werk dat u verzet. Ik hoop de conclusies en aanbevelingen uit dit seminar van u te ontvangen en met u te bespreken, zodat ik uw werk kan blijven steunen”, aldus de financiën-topman.