BEKENDMAKING KERSTGESCHENKEN

BEKENDMAKING KERSTGESCHENKEN

Het is een gebruik om tegen het eind van het jaar aan zakenrelaties en kennissen een kerstgeschenk of kerstpakket te verstrekken, ook aan de leden van de regering.
PERSBERICHT MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING (1)

PERSBERICHT MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING

In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling uitblijft. Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven om de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen.
IDBG KEURT US$ 450 MILJOEN VOOR LANDENSTRATEGIE MET SURINAME GOED

IDBG KEURT US$ 450 MILJOEN VOOR LANDENSTRATEGIE MET SURINAME GOED

De nieuwe landenstrategie tussen Suriname en de Inter-American Development Bank Group (IDBG) is op woensdag 3 november goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IDBG. Dit document vormt de grondslag voor de samenwerking tussen de IDBG en Suriname voor de periode 2021-2025. In het document wordt aangegeven dat de strategische samenwerking gericht is op onder andere het herstel van de macro-economische duurzaamheid, het bevorderen van het concurrentievermogen van de particuliere sector en de verbeteringen van basisdiensten en sociale vangnetten.
PRESS STATEMENT BY THE MINISTER OF FINANCE SURINAME

PRESS STATEMENT BY THE MINISTER OF FINANCE SURINAME

Minister of Finance Armand Achaibersing participated in the IMF and World Bank Group Annual Meetings on October 11-18, 2021. Since President Chandrikapersad Santhoki took office, the Government of Suriname (the “Government”) has engaged in a reform agenda to put the country’s economy and finances back on a sustainable track. The Government reached on 29 April a Staff Level Agreement on an Extended Fund Facility (“EFF”) with the IMF and, since then, has implemented all prior actions for the program to be approved.
REPUBLIC OF SURINAME - UPDATED ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS - OCTOBER 2021

REPUBLIC OF SURINAME - UPDATED ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS - OCTOBER 2021

Republic of Suriname - Updated Economic and financial indicators - October 2021
STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE A. ACHAIBERSING AT THE CARIBBEAN GOVERNORS IMF MEETING

STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE A. ACHAIBERSING AT THE CARIBBEAN GOVERNORS IMF MEETING

STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE A. ACHAIBERSING AT THE CARIBBEAN GOVERNORS IMF MEETING
IMFC STATEMENT BY PAULO GUEDESMINISTER OF ECONOMY BRAZIL

IMFC STATEMENT BY PAULO GUEDESMINISTER OF ECONOMY BRAZIL

IMFC STATEMENT BY PAULO GUEDESMINISTER OF ECONOMY BRAZIL
Q&A ON THE ONGOING DISCUSSIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SURINAME AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

Q&A ON THE ONGOING DISCUSSIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SURINAME AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

Q&A ON THE ONGOING DISCUSSIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SURINAME AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND
Q&A OVER DE LOPENDE ONDERHANDELINGEN VAN SURINAME MET HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS

Q&A OVER DE LOPENDE ONDERHANDELINGEN VAN SURINAME MET HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS

Q&A OVER DE LOPENDE ONDERHANDELINGEN VAN SURINAME MET HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS.
ONJUISTE BERICHTGEVING DE WARE TIJD RONDOM HPSG

ONJUISTE BERICHTGEVING DE WARE TIJD RONDOM HPSG

In haar editie van 22 oktober rapporteert De Ware Tijd dat “Suriname een staatsgarantie zal afgeven voor leningen af te sluiten door de Deense investeerder HPSG”. Met deze berichtgeving doet De Ware Tijd voorkomen dat Suriname ten behoeve van een investeerder leningen aangaat c.q. voor die leningen garant staat. Deze berichtgeving is pertinent onwaar en grenst aan het misleidende.
WIJZIGING SUBSIDIEBELEID OVERHEID IN 2022

WIJZIGING SUBSIDIEBELEID OVERHEID IN 2022

In een poging de economie te herstellen, zal de regering haar subsidiebeleid vanaf komend jaar aanpassen. Het is één van de maatregelen die getroffen moeten worden, zodat er niet meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Daarmee wordt de boekhouding van de staat in balans gebracht.
OVERDRACHT SCHOOLTASSEN VROUWELIJKE ONDERNEMERS AAN DE STAAT

OVERDRACHT SCHOOLTASSEN VROUWELIJKE ONDERNEMERS AAN DE STAAT

De schooltassen, gemaakt door Surinaamse onderneemsters uit het binnenland, zijn op vrijdag 8 oktober 2021 overgedragen aan de staat Suriname. Dit gebeurde op het hoofdkantoor van het ministerie van Financiën en Planning. In totaal zijn er 1.000 schooltassen door Surinaamse vrouwen geproduceerd. Minister Armand Achaibersing, minister Rishma Kuldipsingh en minister Marie Levens namen enkele tassen in ontvangst.
TRIPARTIET OVERLEG IS HET EENS OVER BELANGRIJKSTE ISSUES

TRIPARTIET OVERLEG IS HET EENS OVER BELANGRIJKSTE ISSUES

Het Tripartiet Overleg van Overheid, Vakbeweging en Bedrijfsleven maakt goede voortgang. Men is het in de derde vergadering eens geworden over de belangrijkste issues die in het Tripartiet Akkoord opgenomen zullen worden. Dit is gebeurd nadat elk van de sociale partners haar agendapunten schriftelijk heeft gepresenteerd en mondeling heeft toegelicht, waarbij elk van de andere partners vragen kon stellen.
INVOERING BRONBELASTING EN BEVESTIGING FISCALE JURISDICTIE MARITIEME ZONES

INVOERING BRONBELASTING EN BEVESTIGING FISCALE JURISDICTIE MARITIEME ZONES

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft op 3 augustus in De Nationale Assemblee (DNA) twee wetten inzake invoering van een bronbelasting en bevestiging van de fiscale jurisdictie van Suriname in de maritieme zones aangekondigd. Daaropvolgend heeft president Chandrikapersad Santokhi in de Jaarrede van 1 oktober 2021 de invoering van deze wetten bevestigd.