Home

Ministerie van Financiën en Planning

 
NIEUWSBERICHTEN
Suriname Creditor Committee Announces Formation

Suriname Creditor Committee Announces Formation

LONDON, BOSTON and NEW YORK, November 4, 2020 – A representative group of institutional holders of Eurodollar bonds due 2023 and 2026 (collectively, the “Eurobonds”) issued by the Republic of Suriname (“Suriname”) has come together to form a creditor committee (the “Committee”) in response to the announcement by Suriname that it has elected to take advantage of the 30-day grace period on the coupon payment that was due on October 26, 2020 on the 2026 Eurobonds, and that it intends to seek a payment deferral on its foreign currencydenominated debt in the short term.
Suriname requests a payment deferral from its 2023 and 2026 Bondholders

Suriname requests a payment deferral from its 2023 and 2026 Bondholders

The Surinamese authorities are making significant progress in their debt management strategy as reflected in the announcement made on October 26th that the government will use its 30 day grace period for the 2026 bond interest payment. As a follow up, the Ministry of Finance has launched a consent solicitation for holders of both the 2023 and the 2026 bonds amounting to USD 675 million in aggregate in accordance with the terms of the bond documentation.
TOELICHTING: Ontwerpstaatsbegroting 2021 en begrotingstekort

TOELICHTING: Ontwerpstaatsbegroting 2021 en begrotingstekort

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) geeft aan dat het begrotingstekort 12,9 miljard bedraagt. Echter klopt dit niet. Dit, omdat de totale ontvangsten in de Ontwerpstaatsbegroting van 2021 SRD. 15.3 miljard bedraagt, terwijl de totale uitgaven op SRD. 22.1 miljard geschat zijn.
Republic of Suriname - Situation Update to Creditors

Republic of Suriname - Situation Update to Creditors

As a first step in addressing in a transparent manner the debt sustainability issues currently facing the Republic of Suriname, Cabinet Ministers of the newly elected Government of the Republic of Suriname gave a presentation on the country’s current financial challenges and economic outlook.
Investor Presentation Webcast Video October 30th, 2020: Situation Update Suriname's Creditors

Investor Presentation Webcast Video October 30th, 2020: Situation Update Suriname's Creditors

The Ministry invited all holders of commercial obligations of the Republic, including the Notes, to an investor presentation that took take place on 30 October 2020. At the investor presentation, further details of Suriname’s current financial and economic position have been disclosed and the next steps in the process to restoring public debt sustainability have been discussed.
Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

De recent gekozen regering van de Republiek Suriname heeft een economie overgenomen welke in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de COVID-19 pandemie. Als gevolg hiervan wordt ons land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting in 2020 20% van het BBP zal benaderen.
52 douaniers geslaagd voor opleiding tot Commies 2e klasse

52 douaniers geslaagd voor opleiding tot Commies 2e klasse

52 douaniers van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen hebben de opleiding tot commies 2e klasse succesvol afgerond. De diploma-uitreiking vond op 15 oktober plaats.
Samenleving wederom getergd door fake account

Samenleving wederom getergd door fake account

De samenleving is wederom geconfronteerd met een fake account dat zich uitgeeft als de minister van Financien en Planning Armand Achaibersing. Van de bewindsman wordt gezegd, dat hij leningen tegen een speciale rente in Euro’s verstrekt indien men binnen een bepaalde tijd reageert. Het gaat om leningen varierend van Euro 5000 tot en met Euro 900.000 tegen een rente van 2% per jaar.
Minister Achaibersing bezoekt Belastingen

Minister Achaibersing bezoekt Belastingen

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft een bezoek gebracht aan het Directoraat der Belastingen en de Belastingdienst, die onder dit directoraat ressorteert. De bewindsman heeft tijdens de ontmoeting op donderdag 15 oktober 2020 kennisgemaakt met het personeel en notitie genomen van de omstandigheden waaronder de werkzaamheden verricht moeten worden.
Minister Achaibersing erkent verbeteren werkomstandigheden douanekorps

Minister Achaibersing erkent verbeteren werkomstandigheden douanekorps

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning erkent dat er verbetering moet komen in de werkomstandigheden van de douane. Hij heeft een wensenpakket van de douanebond ontvangen en zegt dat er nagegaan zal worden in welke mate en op welke wijze het korps tegemoet kan worden gekomen. De bewindsman heeft op dinsdag 13 oktober 2020 een kennismakingsbezoek gebracht aan de douane.
CBvS stelt infolijn in voor wisselkoersovertredingen

CBvS stelt infolijn in voor wisselkoersovertredingen

In navolging van de aanpassing van de door de Centrale Bank van Suriname (de Bank) gepubliceerde wisselkoersen en daarmede de effectuering van het beheerst-zwevend wisselkoersarrangement per 22 september 2020, heeft de Bank per 12 oktober 2020 een telefonische infolijn ingesteld ten behoeve van het publiek voor de melding van wisselkoersovertredingen en -overtreders.
Minister Achaibersing: “Douane belangrijk instrument bij verhogen inkomsten”

Minister Achaibersing: “Douane belangrijk instrument bij verhogen inkomsten”

De douane is een belangrijk instrument als het gaat om het vergroten van de inkomsten van de overheid. De indirecte belastingen vormen het grootste deel van de overheidsinkomsten. Als het innen van de invoerrechten en accijnzen beter geregeld wordt, dan zullen de inkomsten toenemen.
De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging bieden COVID-19 kredietfaciliteit

De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging bieden COVID-19 kredietfaciliteit

De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn ook Suriname niet bespaard gebleven. Door de partiële lockdown en andere in het kader van het virus getroffen maatregelen is de economische bedrijvigheid sterk teruggelopen, waardoor vele bedrijven moeite hebben met het betalen c.q. het in dienst houden van personeel.
Minister Achaibersing: ‘Effect koersunificatie zal minimaal zijn’

Minister Achaibersing: ‘Effect koersunificatie zal minimaal zijn’

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning geeft, in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), aan dat de regering er alles aan doet om het effect van de recente unificatie van de wisselkoers op de economie tot een minimum te beperken. De koersunificatie zal wel effect hebben op de brandstofprijzen.
Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

De regering-Santokhi heeft in de afgelopen periode vanaf haar aantreden hard gewerkt aan onder meer het finaliseren van het regeerprogramma 2020-2025, de beleidsplannen van de verschillende ministeries en de begroting voor 2021. Een van de belangrijke documenten waaraan gewerkt is, is het economisch herstelprogramma.