Home

Ministerie van Financiën en Planning

 
NIEUWSBERICHTEN
DNA KEURT BEGROTING EN HERSTELPLAN GOED

DNA KEURT BEGROTING EN HERSTELPLAN GOED

Het debat over de begrotingsbehandeling 2021 en het Herstelplan 2020 - 2022 zijn in de vroege ochtend van 26 juni 2021 afgerond. De Wet staatsbegroting is in De Nationale Assemblee met 32 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Het Herstelplan, een pakket aan maatregelen om de ontspoorde economie weer op spoor te krijgen kreeg de zegen van het parlement met 32 algemene stemmen.
STATEMENT VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

STATEMENT VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Het Ministerie van Financiën neemt kennis van de verklaring die gisteren door de commissie van obligatiehouders van de uitstaande 2023 en 2026 obligaties (“Oppenheimer obligaties”) bekend is gemaakt en betreurt de niet-constructieve en confronterende houding die uit de verklaring naar voren komt.
HUIDIGE SUBSIDIE VAN NV EBS DOOR OVERHEID

HUIDIGE SUBSIDIE VAN NV EBS DOOR OVERHEID

Momenteel past de Energie Bedrijven Suriname (EBS) een tarievenstructuur toe, waarvan het tarief lager ligt dan de kostprijs. De tarieven worden kunstmatig laag gehouden door middel van objectsubsidie. De huidige tariefberekening gaat uit van een staffelmodel. In dit model gelden voor verschillende verbruikscategorieën, verschillende kWh-prijzen (kilowatt per/uur).
HERSTRUCTURERING SECTOR ELEKTRICITEITSVOORZIENING  ‘AANPASSING STROOMTARIEVEN’

HERSTRUCTURERING SECTOR ELEKTRICITEITSVOORZIENING ‘AANPASSING STROOMTARIEVEN’

De regering streeft ernaar de totale samenleving ten allen tijde van elektriciteit te garanderen. Voor de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk dat stroom altijd beschikbaar is voor iedereen.
ONDERSTEUNINGSTOELAGEN VAN SRD 1.000 VOOR AMBTENAREN

ONDERSTEUNINGSTOELAGEN VAN SRD 1.000 VOOR AMBTENAREN

Een van de overbruggingsmaatregelen van de regering is het toekennen van een ondersteuningstoelage aan bepaalde groepen. Deze ondersteuning geldt voor 1 jaar en is belast. De ondersteuningstoelage van SRD 1.000 wordt niet meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. Deze toelage wordt voor het eerst uitbetaald bij de salaris uitbetaling van juni 2021.
KOERSONTWIKKELING EERSTE DAG VERLOOPT NAAR VERWACHTING

KOERSONTWIKKELING EERSTE DAG VERLOOPT NAAR VERWACHTING

De bandbreedte van de wisselkoers is maandagochtend 7 juni 2021 omgezet tot een flexibele wisselkoers. Dat betekent dat de koers voortaan bepaald wordt door vraag en aanbod. Daarbij is op drie momenten maandag de wisselkoers bekendgemaakt op de website van de Centrale Bank van Suriname.
EBS MOET COMMERCIËLE TARIEVEN INVOEREN

EBS MOET COMMERCIËLE TARIEVEN INVOEREN

Om de economie weer gezond te maken, zal de regering een aantal impopulaire maatregelen moeten invoeren. Een daarvan is het afbouwen van de overheidssubsidies aan diverse bedrijven. Die drukken namelijk zwaar op de overheidsbegroting. De grootste subsidie is voor de Energiebedrijven Suriname (EBS). In het Herstelplan staat er voor 2021 SRD 1,3 miljard aan subsidie aan de EBS op de begroting.
VERHOOGDE INKOMSTEN; BELANGRIJKE PIJLER HP

VERHOOGDE INKOMSTEN; BELANGRIJKE PIJLER HP

Met een economie die totaal uit balans is, moet de overheid aan haar inkomstenpatroon werken. Daarom zijn er verschillende inkomstenverhogende maatregelen in het Herstelplan opgenomen. Deze maatregelen moeten het land binnen korte termijn hogere revenuen opleveren, onder andere in de belastingsfeer. Het nut hiervan is dat het verlichtend werkt naar de samenleving toe. De belangrijke sectoren volgens Winston Ramautarsing voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zijn: mijnbouw, hout en visserij.
VERSCHERPTE CONTROLE BASISGOEDEREN

VERSCHERPTE CONTROLE BASISGOEDEREN

De Belastingdienst en de Economische Controle Dienst (ECD) starten met verscherpte controles bij importeurs en (tussen)leveranciers van basisgoederen. Deze ondernemers zullen ingaande maandag 7 juni 2021 de aankondigingen hierover ontvangen.
GEDULD EN GELOOF NODIG OM UIT CRISIS TE GERAKEN

GEDULD EN GELOOF NODIG OM UIT CRISIS TE GERAKEN

Marinus Bee is zich bewust van problemen die de samenleving dwarszitten. “We weten allemaal hoe het zit met de prijzen in de winkels en de koerssituatie”, zegt de parlementsvoorzitter. “Maar om die zaken te herstellen, moet de economie hersteld worden. Daarvoor is wat tijd en geloof nodig. Een huis kan je in een dag afbreken. Maar je kan het niet in een dag weer bouwen. Dat duurt even.”
BOUSAID: ‘ECONOMIE NU STRUCTUREREN VOOR TOEKOMST’

BOUSAID: ‘ECONOMIE NU STRUCTUREREN VOOR TOEKOMST’

Financieel expert Jim Bousaid was niet altijd een voorstander van lenen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar is nu een andere mening toegedaan. Vanwege de hoge schulden waarmee Suriname kampt, is de gang naar het fonds nagenoeg onvermijdelijk.
SURINAME PRESENTEERT BELANGRIJKSTE PRINCIPES HERSTRUCTURERING STAATSSCHULD AAN INTERNATIONALE CREDITEUREN

SURINAME PRESENTEERT BELANGRIJKSTE PRINCIPES HERSTRUCTURERING STAATSSCHULD AAN INTERNATIONALE CREDITEUREN

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft op woensdag 2 juni 2021, samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken tijdens een virtuele presentatie de belangrijkste principes van de herstructurering van de Surinaamse staatsschuld aan de internationale crediteuren voorgehouden.
REPUBLIC OF SURINAME – DEBT RESTRUCTURING: PRINCIPLES & PRELIMINARY ELEMENTS

REPUBLIC OF SURINAME – DEBT RESTRUCTURING: PRINCIPLES & PRELIMINARY ELEMENTS

presentation: “Republic of Suriname – Debt Restructuring: Principles and Preliminary Elements”. As a step toward restoring the sustainability of the public debt of the Republic of Suriname, and following a Staff-Level Agreement reached with the International Monetary Fund, Senior Ministers of the Republic gave a presentation regarding the key principles and elements of Suriname’s debt restructuring.
DEVIEZENMAATREGELEN OOK TEN GOEDE VAN EXPORTEURS

DEVIEZENMAATREGELEN OOK TEN GOEDE VAN EXPORTEURS

PARAMARIBO – Met het invoeren van een drietal deviezenmaatregelen probeert de regering weer rust te brengen op de valutamarkt. Daarin spelen exporteurs een belangrijke rol. Want ook zij hebben baat bij een stabiele koers.