Home

Ministerie van Financiën en Planning

 
NIEUWSBERICHTEN
MINISTER ACHAIBERSING ONTVANGT GROEP ONDERNEMENDE VROUWEN SCHOOLTASSEN PROJECT

MINISTER ACHAIBERSING ONTVANGT GROEP ONDERNEMENDE VROUWEN SCHOOLTASSEN PROJECT

Het schooltassenproject van de overheid krijgt steeds meer vorm. Enkele onderneemsters presenteerden donderdag hun tassen aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Het contact werd gelegd via NPS-parlementariër Patricia Etnel. Het is de bedoeling dat de overheid een aantal tassen zal afnemen van de onderneemsters voor behoeftige scholieren. Dit project is onderdeel van het Herstelplan.
STAPPEN IN FINANCIËLE ORDENING

STAPPEN IN FINANCIËLE ORDENING

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben de afgelopen week weer één van de financiële problemen tussen de Staat en de CBvS opgelost. Een deel van de rente aan de CBvS is betaald. De Staat heeft daar namelijk grote schulden en aan de verplichte betalingen van de rente is nu voldaan. Dat kon door geld dat is vrijgekomen door betere structurering van de staatsschuld.
SURINAME VOLTOOIT CONDITIES IMF-PROGRAMMA. IMF-BOARDMEETING VINDT PLAATS NA HET ZOMERRECES.

SURINAME VOLTOOIT CONDITIES IMF-PROGRAMMA. IMF-BOARDMEETING VINDT PLAATS NA HET ZOMERRECES.

Suriname heeft afgelopen april Staff Level Agreement over een driejarige Extended Fund Facility van USD 690 miljoen met het IMF bereikt. Suriname heeft daarna met succes economische en begrotingshervormingen doorgevoerd ('prior actions’).  'Ik ben blij te kunnen melden dat de prior actions zijn afgerond', verklaarde minister Armand Achaibersing, 'Het verkrijgen van de garantiebrieven van belangrijke internationale bilaterale partners bevindt zich nu in de eindfase. Deze financieringsgaranties zijn nodig voor de Executive Board van het IMF om het programma formeel goed te keuren en de afgesproken fondsen vrij te maken.’
WERELDBANK MISSIE TER ONDERSTEUNING ECONOMISCH HERSTEL SURINAME

WERELDBANK MISSIE TER ONDERSTEUNING ECONOMISCH HERSTEL SURINAME

De Wereldbank heeft van 19 tot en met 23 juli een missie uitgevoerd naar Suriname. Vanwege de COVID-19 situatie betrof het een virtuele missie. De Wereldbank is één van de Internationale Financierings Instellingen (IFI) die Suriname zullen ondersteunen bij de uitvoering van het Herstelplan.
STOPZETTING MONETAIRE FINANCIERING GEFORMALISEERD

STOPZETTING MONETAIRE FINANCIERING GEFORMALISEERD

Hedenmiddag 2 juli 2021 tekenden governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een Memorandum of Understanding (MoU), waarin zij vastleggen dat er geen monetaire financiering meer zal plaatsvinden. Deze verklaring is een belangrijke stap in de wederopbouw van goed financieel en monetair bestuur in ons land.
DNA KEURT BEGROTING EN HERSTELPLAN GOED

DNA KEURT BEGROTING EN HERSTELPLAN GOED

Het debat over de begrotingsbehandeling 2021 en het Herstelplan 2020 - 2022 zijn in de vroege ochtend van 26 juni 2021 afgerond. De Wet staatsbegroting is in De Nationale Assemblee met 32 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Het Herstelplan, een pakket aan maatregelen om de ontspoorde economie weer op spoor te krijgen kreeg de zegen van het parlement met 32 algemene stemmen.
STATEMENT VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

STATEMENT VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Het Ministerie van Financiën neemt kennis van de verklaring die gisteren door de commissie van obligatiehouders van de uitstaande 2023 en 2026 obligaties (“Oppenheimer obligaties”) bekend is gemaakt en betreurt de niet-constructieve en confronterende houding die uit de verklaring naar voren komt.
HUIDIGE SUBSIDIE VAN NV EBS DOOR OVERHEID

HUIDIGE SUBSIDIE VAN NV EBS DOOR OVERHEID

Momenteel past de Energie Bedrijven Suriname (EBS) een tarievenstructuur toe, waarvan het tarief lager ligt dan de kostprijs. De tarieven worden kunstmatig laag gehouden door middel van objectsubsidie. De huidige tariefberekening gaat uit van een staffelmodel. In dit model gelden voor verschillende verbruikscategorieën, verschillende kWh-prijzen (kilowatt per/uur).
HERSTRUCTURERING SECTOR ELEKTRICITEITSVOORZIENING  ‘AANPASSING STROOMTARIEVEN’

HERSTRUCTURERING SECTOR ELEKTRICITEITSVOORZIENING ‘AANPASSING STROOMTARIEVEN’

De regering streeft ernaar de totale samenleving ten allen tijde van elektriciteit te garanderen. Voor de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk dat stroom altijd beschikbaar is voor iedereen.
ONDERSTEUNINGSTOELAGEN VAN SRD 1.000 VOOR AMBTENAREN

ONDERSTEUNINGSTOELAGEN VAN SRD 1.000 VOOR AMBTENAREN

Een van de overbruggingsmaatregelen van de regering is het toekennen van een ondersteuningstoelage aan bepaalde groepen. Deze ondersteuning geldt voor 1 jaar en is belast. De ondersteuningstoelage van SRD 1.000 wordt niet meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. Deze toelage wordt voor het eerst uitbetaald bij de salaris uitbetaling van juni 2021.
KOERSONTWIKKELING EERSTE DAG VERLOOPT NAAR VERWACHTING

KOERSONTWIKKELING EERSTE DAG VERLOOPT NAAR VERWACHTING

De bandbreedte van de wisselkoers is maandagochtend 7 juni 2021 omgezet tot een flexibele wisselkoers. Dat betekent dat de koers voortaan bepaald wordt door vraag en aanbod. Daarbij is op drie momenten maandag de wisselkoers bekendgemaakt op de website van de Centrale Bank van Suriname.
EBS MOET COMMERCIËLE TARIEVEN INVOEREN

EBS MOET COMMERCIËLE TARIEVEN INVOEREN

Om de economie weer gezond te maken, zal de regering een aantal impopulaire maatregelen moeten invoeren. Een daarvan is het afbouwen van de overheidssubsidies aan diverse bedrijven. Die drukken namelijk zwaar op de overheidsbegroting. De grootste subsidie is voor de Energiebedrijven Suriname (EBS). In het Herstelplan staat er voor 2021 SRD 1,3 miljard aan subsidie aan de EBS op de begroting.
VERHOOGDE INKOMSTEN; BELANGRIJKE PIJLER HP

VERHOOGDE INKOMSTEN; BELANGRIJKE PIJLER HP

Met een economie die totaal uit balans is, moet de overheid aan haar inkomstenpatroon werken. Daarom zijn er verschillende inkomstenverhogende maatregelen in het Herstelplan opgenomen. Deze maatregelen moeten het land binnen korte termijn hogere revenuen opleveren, onder andere in de belastingsfeer. Het nut hiervan is dat het verlichtend werkt naar de samenleving toe. De belangrijke sectoren volgens Winston Ramautarsing voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zijn: mijnbouw, hout en visserij.
VERSCHERPTE CONTROLE BASISGOEDEREN

VERSCHERPTE CONTROLE BASISGOEDEREN

De Belastingdienst en de Economische Controle Dienst (ECD) starten met verscherpte controles bij importeurs en (tussen)leveranciers van basisgoederen. Deze ondernemers zullen ingaande maandag 7 juni 2021 de aankondigingen hierover ontvangen.
GEDULD EN GELOOF NODIG OM UIT CRISIS TE GERAKEN

GEDULD EN GELOOF NODIG OM UIT CRISIS TE GERAKEN

Marinus Bee is zich bewust van problemen die de samenleving dwarszitten. “We weten allemaal hoe het zit met de prijzen in de winkels en de koerssituatie”, zegt de parlementsvoorzitter. “Maar om die zaken te herstellen, moet de economie hersteld worden. Daarvoor is wat tijd en geloof nodig. Een huis kan je in een dag afbreken. Maar je kan het niet in een dag weer bouwen. Dat duurt even.”