Home

Ministerie van Financiën en Planning

 
NIEUWSBERICHTEN
Suriname krijgt $85 miljoen IDB-versterking

Suriname krijgt $85 miljoen IDB-versterking

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft dinsdag 22 februari 2022 drie leningsovereenkomsten ondertekend met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor een bedrag van 85 miljoen US-dollars. Deze leningen worden ingezet voor verbetering van de productie en distributie van drinkwatervoorziening in het hele land, curriculumontwikkeling bij het voortgezet onderwijs na de lagere school en versterking van het sociaal vangnet programma.
Installatie nieuw bestuur Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector - FTBP

Installatie nieuw bestuur Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector - FTBP

Op 18 februari 2022 installeerde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een nieuw bestuur voor het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Uit dit Fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen. Hieronder vallen onder meer de uitvoering van pilotstudies, subsectorstudies, marketingplannen, trainingen en certificeringen.
STAFF LEVEL AGREEMENT (SLA) BEREIKT MET IMF - TWEEDE TRANCHE OP 23 MAART A.S.

STAFF LEVEL AGREEMENT (SLA) BEREIKT MET IMF - TWEEDE TRANCHE OP 23 MAART A.S.

Tussen Suriname en het IMF is vandaag Staff Level Agreement (SLA) bereikt. Hiermee is de weg vrij voor de tweede tranche betaling van circa 57 miljoen USD. Deze zal plaatsvinden gelijk na de formele goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF op 23 maart a.s.
Suriname gaat schuldeisers olie-gerelateerde obligaties aanbieden, ziet “unieke” ESG -mogelijkheden in herstructurering

Suriname gaat schuldeisers olie-gerelateerde obligaties aanbieden, ziet “unieke” ESG -mogelijkheden in herstructurering

Suriname’s schuldherstructurering kan mogelijk een fascinerende case study worden voor herstructurering van staatsschulden. Global Capital sprak exclusief met de twee Ministers die de leiding hebben over de onderhandelingen met crediteuren.
Republic of Suriname Update to Creditors Febraury 2022

Republic of Suriname Update to Creditors Febraury 2022

The Republic of Suriname is publishing an update to creditors, which outlines the Government approach to restructuring Suriname’s indebtedness in a manner consistent with the macro-fiscal and debt targets embedded in the IMF supported economic program.
BFTN PROJECT: CERTIFICAATUITREIKING TEXTIELVERWERKING EN ELECTROHUISINSTALATIE SARAMACCA

BFTN PROJECT: CERTIFICAATUITREIKING TEXTIELVERWERKING EN ELECTROHUISINSTALATIE SARAMACCA

Op 21 januari 2022 heeft te Groningen Saramacca de certificaatuitreiking plaatsgevonden van de training, die een project is uit het Basic Needs Trust Fund (BNTF). Er werden 19 deelnemers voor de training Electro huisaansluiting afgeleverd en 14 deelnemers, die de training textielverwerking succesvol hebben afgerond.
NIEUWE LEIDING BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD

NIEUWE LEIDING BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD

Het Ministerie van Financiën en Planning maakt bekend dat het Bureau voor de Staatsschuld per 3 januari 2022 geleid wordt door mej. drs. Malty Dwarkasing, in de functie van Administrateur-Generaal, zulks vanwege het verlopen van het contract met de voormalige Administrateur-Generaal.
IMF Executive Board Approves US$ 688 million Extended Fund Facility for Suriname

IMF Executive Board Approves US$ 688 million Extended Fund Facility for Suriname

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved today the 36-month arrangement under the Extended Fund Facility (EFF) for Suriname in an amount equivalent to SDR 472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota) to support the authorities’ economic reform program.
Het uitvoerend bestuur van de IMF keurt 688 miljoen US-dollar voor een Extended Fund Facility goed voor Suriname

Het uitvoerend bestuur van de IMF keurt 688 miljoen US-dollar voor een Extended Fund Facility goed voor Suriname

Het Uitvoerend Bestuur van de International Monetary Fund (IMF) heeft vandaag een arrangement met een looptijd van 36 maanden goedgekeurd. Uit de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname wordt 472,8 miljoen Special Drawing Rights (SDRs) (ongeveer 688 miljoen US-dollar oftewel 366,8 procent van het quota voor Suriname) beschikbaar gesteld voor ondersteuning van het economisch Herstelplan van de regering.
TRIPARTIET OVERLEG BESPREEKT SOCIAAL VANGNET

TRIPARTIET OVERLEG BESPREEKT SOCIAAL VANGNET

Het Sociaal Vangnet is een pakket van sociale voorzieningen die er -samen met de reguliere sociale voorzieningen- voor moet zorgen dat burgers die tijdelijk minder inkomsten hebben, vanwege maatregelen die genomen moeten worden om de economie te herstellen, niet in armoede vervallen. In het Tripartiet Akkoord, dat op 24 november jl. is getekend tussen vertegenwoordigers van de Overheid, Vakbeweging en Bedrijfsleven, is aangegeven dat het Tripartiet Overleg nog voor eind december het Sociaal Vangnet zal bespreken. Op maandag 13 december is hiermee een aanvang gemaakt. Hiervoor werd de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) uitgenodigd.
BEKENDMAKING KERSTGESCHENKEN

BEKENDMAKING KERSTGESCHENKEN

Het is een gebruik om tegen het eind van het jaar aan zakenrelaties en kennissen een kerstgeschenk of kerstpakket te verstrekken, ook aan de leden van de regering.
PERSBERICHT MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING (1)

PERSBERICHT MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING

In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling uitblijft. Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven om de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen.
IDBG KEURT US$ 450 MILJOEN VOOR LANDENSTRATEGIE MET SURINAME GOED

IDBG KEURT US$ 450 MILJOEN VOOR LANDENSTRATEGIE MET SURINAME GOED

De nieuwe landenstrategie tussen Suriname en de Inter-American Development Bank Group (IDBG) is op woensdag 3 november goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IDBG. Dit document vormt de grondslag voor de samenwerking tussen de IDBG en Suriname voor de periode 2021-2025. In het document wordt aangegeven dat de strategische samenwerking gericht is op onder andere het herstel van de macro-economische duurzaamheid, het bevorderen van het concurrentievermogen van de particuliere sector en de verbeteringen van basisdiensten en sociale vangnetten.
PRESS STATEMENT BY THE MINISTER OF FINANCE SURINAME

PRESS STATEMENT BY THE MINISTER OF FINANCE SURINAME

Minister of Finance Armand Achaibersing participated in the IMF and World Bank Group Annual Meetings on October 11-18, 2021. Since President Chandrikapersad Santhoki took office, the Government of Suriname (the “Government”) has engaged in a reform agenda to put the country’s economy and finances back on a sustainable track. The Government reached on 29 April a Staff Level Agreement on an Extended Fund Facility (“EFF”) with the IMF and, since then, has implemented all prior actions for the program to be approved.
REPUBLIC OF SURINAME - UPDATED ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS - OCTOBER 2021

REPUBLIC OF SURINAME - UPDATED ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS - OCTOBER 2021

Republic of Suriname - Updated Economic and financial indicators - October 2021