Vacature Beleidsmedewerker Macroeconomie

VACATURE: Beleidsmedewerker macroeconomie


Doel van de functie


Ten behoeve van de vaststelling en analyse van de overheidsfinancien en de voorbereiding van macroeconomisch advies op het Ministerie van Financien en ten behoeve van de overheid, het vergaren en verwerken van broninformatie over de staatsinkomsten, staatsuitgaven, financieringsstromen en andere economische en financiele gegevens. Het ordelijk en inzichtelijk kunnen presenteren van verwerkte cijfers en gegevens; het opstellen van tijdige rapportages, effectieve verslagen, en duidelijke overzichten.
Het voortvarend eigen kunnen maken van de basiskennis over public financial management (onder andere door het succesvol volgen van trainingen op het Ministerie en daarbuiten), het effectief ontwikkelen en toepassen van vaardigheden om theorie in praktijk om te zettenen, het uitstekend kunnen samenwerken om gezamenlijke doelen en targets van het werk te kunnen bereiken. Na een proefperiode van 1 jaar, kan een eventuele vaste aanstelling worden aangeboden.
Taken/vereisten behorende bij de functie:

  • Vaststelling en analyse van de overheidsfinanciën
  • Voorbereiding van macroeconomisch advies en/of beleid
  • Verzamelen en verwerken van broninformatie over de staatsinkomsten, staatsuitgaven, financieringsstromen en andere economische en financiele gegevens
  • Effectief en accuraat presenteren van verzamelde cijfers en gegevens
  • Het opstellen op regelmatige basis van rapportages, verslagen en overzichten
  • Beheersen van Public Financial Management
  • Het volgen van trainingen gerelateerd aan de functie
  • Analytisch en pragmatisch denkvermogen
  • In team verband kunnen werken
  • Integere opstelling bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Opleiding:
Minimaal Bachelor of Science in Economie met werkervaring
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 15 mei 2018 opsturen naar het Ministerie van Financiën
t.a.v. Het secretariaat van de Minister
Jamaludinstraat # 26
Paramaribo.
Voor meer informatie wordt verwezen naar: soll.economie@finance.gov.sr

Download link Vacature:

Vacature Beleidsmedewerker Macroeconomie