Vacature Beleidsmedewerker Kwantitatieve technieken

VACATURE: Beleidsmedewerker kwantitatieve technieken


Doel van de functie


Ten behoeve van de analyse van de overheidsfinancien en de voorbereiding van macroeconomisch en bedrijfseconomisch advies op het Ministerie van Financien en ten behoeve van de overheid, het vergaren en modelmatisch verwerken van financiele en economische gegevens (niet beperkt tot overheidsfinancien, prijzen, macro- en micro-economische indicatoren). Ook het kunnen plegen van analyses, programmeringen en projecties/schattingen van de staatsinkomsten, staatsuitgaven, financieringsstromen en andere fiscale gegevens. Het ordelijk en inzichtelijk kunnen presenteren van verwerkte cijfers en gegevens; het opstellen van tijdige rapportages, effectieve verslagen, en duidelijke overzichten.
Het voortvarend eigen kunnen maken van de basiskennis over public financial management (onder andere door het succesvol volgen van trainingen op het Ministerie en daarbuiten), het effectief ontwikkelen en toepassen van vaardigheden om theorie in praktijk om te zettenen, het uitstekend kunnen samenwerken om gezamenlijke doelen en targets van het werk te kunnen bereiken. Na een proefperiode van 1 jaar, kan een eventuele vaste aanstelling worden aangeboden.
Taken behorende bij de functie:

 

  •  Analyse van de overheidsfinanciën en opstellen van beleidsadviezen
  • Verzamelen en verwerken van financiële en economische gegevens ten behoeve van het beleid.
  • Het opstellen op regelmatige basis van rapportages, verslagen en overzichten
  • Beheersing van technieken voor het kunnen maken van programmeringen, projecties/schattingen van macreconomische en microenomische indicatoren en verbanden.
  • Effectief en accuraat presenteren van onderzoeksgegevens
  • Beheersen van Public Financial Management
  • Het volgen van trainingen gerelateerd aan de functie
  • Analytisch en pragmatisch denkvermogen
  • In team verband kunnen werken
  • Integere opstelling bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Opleiding
Minimaal Bachelor of Science in Econometrie/Statistiek of Economie met werkervaring


Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 15 mei 2018 opsturen naar het Ministerie van Financiën
t.a.v. Het secretariaat van de Minister
Jamaludinstraat # 26
Paramaribo.
Voor meer informatie wordt verwezen naar: soll.economie@finance.gov.sr

Download link Vacature:

Vacature Beleidsmedewerker Kwantitatieve technieken