Minister Achaibersing: “Douane belangrijk instrument bij verhogen inkomsten”

Minister Achaibersing: “Douane belangrijk instrument bij verhogen inkomsten”

De douane is een belangrijk instrument als het gaat om het vergroten van de inkomsten van de overheid. De indirecte belastingen vormen het grootste deel van de overheidsinkomsten. Als het innen van de invoerrechten en accijnzen beter geregeld wordt, dan zullen de inkomsten toenemen.
De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging bieden COVID-19 kredietfaciliteit

De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging bieden COVID-19 kredietfaciliteit

De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn ook Suriname niet bespaard gebleven. Door de partiële lockdown en andere in het kader van het virus getroffen maatregelen is de economische bedrijvigheid sterk teruggelopen, waardoor vele bedrijven moeite hebben met het betalen c.q. het in dienst houden van personeel.
Minister Achaibersing: ‘Effect koersunificatie zal minimaal zijn’

Minister Achaibersing: ‘Effect koersunificatie zal minimaal zijn’

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning geeft, in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), aan dat de regering er alles aan doet om het effect van de recente unificatie van de wisselkoers op de economie tot een minimum te beperken. De koersunificatie zal wel effect hebben op de brandstofprijzen.
Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

Minister Achaibersing overhandigt nota economisch herstel aan president

De regering-Santokhi heeft in de afgelopen periode vanaf haar aantreden hard gewerkt aan onder meer het finaliseren van het regeerprogramma 2020-2025, de beleidsplannen van de verschillende ministeries en de begroting voor 2021. Een van de belangrijke documenten waaraan gewerkt is, is het economisch herstelprogramma.
Minister Achaibersing kondigt fiscale maatregelen aan

Minister Achaibersing kondigt fiscale maatregelen aan

De regering heeft gemeend een aantal maatregelen door te voeren om de economische crisis waarmee ons land te kampen heeft, te bezweren. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft in De Nationale Assemblee een aantal fiscale maatregelen aangekondigd.
Regering komt met sociaal vangnet

Regering komt met sociaal vangnet

De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving. Daarbij heeft de regering gemeend de sociaal zwakkeren in de samenleving tegemoet te komen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning gaf aan, dat een van de noodzakelijke maatregelen de aanpassing van de wisselkoers zal zijn.
Installatie commissie ‘Herstel kringloop chartaal geld’

Installatie commissie ‘Herstel kringloop chartaal geld’

Naar aanleiding van de geconstateerde problematiek die zich voordoet in het betalingsverkeer met contante SRD’s en de kringloop van het contante geld, heeft de Governor van de Centrale Bank van Suriname op woensdag 2 september 2020 de Commissie ‘Herstel kringloop chartaal geld’ geïnstalleerd.
Depreciatie Surinaamse munt een vaststaand feit

Depreciatie Surinaamse munt een vaststaand feit

Het is duidelijk dat de Surinaamse munt gedeprecieerd moet worden. De koers die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hanteert, zal aangepast moeten worden. Om dit te realiseren is er een gemengde commissie van het ministerie van Financiën & Planning en de CBvS te werk gesteld.
Verhoging governmenttake tijdelijke maatregel voor stabilisatie

Verhoging governmenttake tijdelijke maatregel voor stabilisatie

De verhoging van de governmenttake – en daarmee aanpassing van de brandstofprijzen – is een van de tijdelijke maatregelen van de regering-Santokhi om in de komende maanden financieel economische stabilisatie tot stand te brengen. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie denkt aan een periode van twee tot drie maanden.
Minister Achaibersing praat met belastingdienst: Zunder doet stap opzij

Minister Achaibersing praat met belastingdienst: Zunder doet stap opzij

In een onderhoud tussen minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning met Armand Zunder die in mei jl. in de leiding van de belastingdienst aantrad, is besloten dat Zunder per 1 augustus 2020 een stap opzij doet. Zunder zal de minister blijven adviseren.
Protocol van overdracht en overname Ministerie van Financiën & Planning getekend

Protocol van overdracht en overname Ministerie van Financiën & Planning getekend

Op vrijdag 17 juli 2020 heeft Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het beheer over het ministerie overgedragen aan Zijne Excellentie Armand Achaibersing. Tijdens een onderhoud hebben de Ministers gezamenlijk financiële cijfers en documenten doorgenomen. Hierna werd het protocol van overdracht en overname van het ministerie ondertekend.
Minister Achaibersing legt contacten met IMF en IDB

Minister Achaibersing legt contacten met IMF en IDB

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning legde de vorige week contacten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).