Suriname sluit de Caraibische ACP NAO\RAO vergadering succesvol af

Suriname sluit de Caraibische ACP NAO\RAO vergadering succesvol af

06-06-2019

De ACP vergadering voor ‘National and Regional Authorizing Officers of the Caribbean Region’ werd onder voorzitterschap van Minister Gillmore Hoefdraad als National Authorizing Officer (NAO) van Suriname, op donderdag 30 mei in Paramaribo afgesloten. Namens het ACP Secretariaat participeerde de Assistant Secretary General, dhr. Henrique Banze.

Aan de vergadering hebben deelgenomen vertegenwoordigers van de overheid, het parlement, de private sector en civil society van de verschillende Caraibische lidlanden. Verder participeerden vertegenwoordigers van het Cariforum Secretariaat, de Europese Unie (EU) en de Europese Investering Bank (EIB).

Tijdens de vergadering vonden discussies en aanbevelingen plaats met betrekking tot de implementatie van de projecten die gefinancieerd worden via de Europese Unie uit de schenkingsmiddelen via het 11e European Development Fund (EDF). Tevens werd van gedachten gewisseld over de in ontwikkeling zijnde Post-Cotonou samenwerking tussen de ACP en de Europese Unie. De uitkomsten van de discussies moet bijdragen aan de lopende ACP-EU onderhandelingen voor de periode na 2020 of tewel de post-Cotonou.

De afsluiting van de vergadering vond plaats via de aanname van het ‘Conclusion Report’ waarin de aandachtspunten en aanbevelingen van de vergadering zijn vastgelegd die onderdeel zullen vormen van de verdere ACP discussies in Brussel. De belangrijkste conclusies waren:

  • de EU stelt veel financiële middelen beschikbaar voor de overheid, private sector en civil society echter is het verkrijgen van de middelen moeizaam en onduidelijk voor de ACP lidlanden met nadruk werden de ‘Intra ACP funds’ genoemd,
  • de NAO krijgt niet in alle landen tijdig de relevante informatie voor een optimale benutting van de fondsen,
  • bij de uitvoering van de projecten wordt gewerkt met complexe regels en procedures die een snelle uitvoering belemmeren. Dit werd door de vertegenwoordiger van de EC erkend,
  • lange wachttijden bij besluitvormingsprocessen van de zijde van de EU waarbij sommige besluiten alleen in Brussel genomen kunnen worden, lange wachttijden speelt ook bij de landen die geen EU kantoor in hun land hebben,
  • training aan de NAO officials alsook private sector en civil society in de regels en procedures van de EU,
  • budgetization ivm de Post Cotonou, waarbij het Europees Parlement direct invloed zou willen hebben over de EDF fondsen waardoor deze fondsen aan politieke invloed onderhevig zullen zijn. De lidlanden zijn hier erg bezorgd over en zullen dit binnen de totale ACP bespreken. De discussies zijn ook vanuit het Europees Parlement nog gaande. De ACP zal in deze discussie vasthouden aan de aspecten van ‘co-management en predictability’ van de samenwerking,
  • ook vinden er ondanks de samenwerking veel unilaterale beslissingen plaats door de EU, hierbij werd ook specifiek genoemd de ‘blacklisting’ van de Caraibische landen op de belasting lijsten van de EU met alle negatieve gevolgen voor de deze landen.  Hierbij is continue gezamenlijk overleg van de lidlanden met de EU noodzakelijk,
  • voor de private sector is via de EU ongeveer Euro 600 miljoen beschikbaar. Ook hierbij is de toegang tot de middelen onbekend, onduidelijk en soms ook gecompliceerd. De vergadering stelde de opzet van een regionale private sector associatie voor in goed overleg met andere initiatieven in de regio w.o de Caricom,
  • de EIB presenteerde de mogelijkheden voor zowel de overheid als de private sector en stond open voor creatieve oplossingen om de lokale private sector van dienst te zijn.

Vermeldenswaard is dat tijdens de conferentie een presentatie is verzorgd door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) over de behoefte voor de opzet van ‘Regional Center for Education and Training, Research and Dissemination of information on Plant Health, particularly in Modern Crop Protection’. Het voorstel werd zeel positief ontvangen door de vergadering echter zijn nadere voorbereidingen nodig. Zoals bekend ontvangt Suriname momenteel uit het 11e EDF een schenking van Euro 12.8 miljoen tbv een programma voor de Agrarische Sector.